Didelis turtas - tai begalinis protas?

Kategorijos: 

"Kodėl tu durnas? Todėl, kad biednas. O kodėl tu biednas? Todėl, kad durnas. Uždaras socialinio skurdo ratas", - pareiškė internete į aukštuomenę taikantis prakutęs pilvūzas.
Ar tai tiesa?

Sakysime, pokštas, nors pateiktas su apibendrinimu - "uždaras socialinio skurdo ratas".

Šnekant rimtai, žmonės labai dažnai tapatina turtą ir intelektą. Kad jau turtingas, tai nepaprasto intelekto. Nežinau, ar atlikta tokių tyrimų, o jei atlikta, aš jų neskaičiau. Bet galiu patikinti, kad ryšys tikrai ne tiesioginis.
Koreliacija gal kokia ir yra, aš to nežinau, bet jei proto ir turto ryšys būtų tiesioginis, tai išeitų, kad vidutinis Lietuvos ūkininkas ar miesto prekeivis yra protingesnis ne tik už Diogeną, kuris gyveno bačkoj, bet ir už Sokratą. O štai skurde miręs Tesla pagal plivūzo pateiktą taisyklę būtų paskutinis idiotas.
Visą gyvenimą dirbdamas žurnalistu ir bendraudamas su įvairiausių profesijų žmonėmis, aš dažniau matydavau atvirkščią ryšį. Prakutęs verslininkas gali daug pasakyti ir užsidegęs kalbėti apie pinigus, pelną, bet pavedei jį į šalį, ir akyse - tuštuma. Kitos temos turčiui dažniausiai net neįdomu. Galimas daiktas, dėl to, kad visą dėmesį sutelkęs į vieną sritį ir ištobulinęs godumą, suktumą, gudrumą, šykštumą bei kitas pinigams kaupti reikalingas savybes, jis apleido su turtu nesusijusias gyvenimo sritis.
O kas atsitinka su smegenais, kada susiaurėja interesų ratas? Tikiuosi, žinote...
Žinoma, negaliu sakyti, kad tai - absoliutus ryšys, absoliuti taisyklė. Štai Teslą žiauriai išnaudojęs ir netgi apsukęs Edisonas tikrai nebuvo kvailas. Juk tai pirmasis išradėjas, vertesis savo išradimais! Gal ir mažesnis už Teslą, bet genijus!
Eidami ta kryptimi toliau, netruksime pamatyti, kad ir genialumas - savotiškas ribotumas. Sutelkę visą energiją, visus neuronų ryšius vienam kuriam nors talentui, tarkim, matematikai ar muzikai, smegenys nebeužtenka tokių ryšių kitiems dalykams. Visų laikų genijus Einšteinas rengėsi kaip koks bomžas, ateidavo į universitetą, kelnes susirišęs virvele, nes pametė diržą ir nieko geriau nesugalvojo. Valgė jis ne tik labai paprastai, bet ir prastai, nes težinojo kelis receptus ir kelis patiekalus. Buitiniai dalykai jam buvo per sunku.
Taigi stereotipas "Kaip durnas - taip bėdnas, kaip bėdnas - taip durnas" geriau nevartotinas net kaip pokštas, nes jis ne tik kvailas - jis dar skirtas pateisinti gobšumą ir pažeminti nustumtuosius nuo lovio.

Man labiau patinka šis kalambūras:

- Kodėl tu, šitoks protingas, esi toks neturtingas? - paklausė turtuolis.

- O kodėl tu, šitoks turtingas, esi toks kvailas?

Štai jis, reliatyvumo teorijos autorius. Su taip apsirengusiu vargeta mūsų aukštuomenės ponai tikriausiai nė nesisveikintų.