Kaip aš tapau pilietišku

Kategorijos: 

Man jau patinka valdžios idėja boikotuoti tautos referendumą. Atrodo, sutarta ir su bažnyčia - ne tik tautos, bet ir viešpaties dievo atstovai mane agituos referendumo dieną nekelti kojos ir balso.

Bet aš jau kada nedalyvauju valdžios ritualuose.

O visai neseniai tokius kaip aš dorus piliečius valdžia barė visaip ir net siūlė bausti per piniginę. Atrodo, bausmių debesis nuslinko nuo mano galvos. Dabar jau tikrai už boikuotą jie patys per piniginę neduos.

Prisimenu referendumą dėl elektrinės. Vienas toks pusdraugis agitavo mane:

- Žinau, Petrai, kad neini į rinkimus, bet manau, nueisi į referendumą ir pabalsuosi prieš atominę? Nenori, Seimo nerink, bet referendumas - tai jau kas kita!

Bet aš nepasidaviau jo provokacijai. Jutau širdimi - tikrasis pilietis yra tas, kuris neina ir nebalsuoja. Pasirodo, tikrai! O tie, kurie ėjo, balsavo, paliko durnių vietoje - su jų balsais rinkėjų atstovai švariai nusišluostė subines.

Sutikau tą pusdraugį, kažkaip nesmagu paliko. Pajutau tokį kaip ir sąžinės priekaištą.

- Tu žinai, negerai padariau, - prisipažinau jam. - Reikėjo vis dėlto eiti!..

Tas žiūrėjo nustebęs.

- Būčiau nuėjęs aš, būčiau aš pabalsavęs - valdžia į tautos referendumą būtų visai kitaip pažiūrėjusi!..

Staiga jis suprato, ką pasakiau.

- Eik tu, Petrai, žinai, po velnių!..

Štai tokie žmonės.

Komentarai

Kaip bebūtų eisite į rinkimus

Kaip bebūtų eisite į rinkimus ar neisite - kažką juose išrinks, ir vėl bus 'ne tie'. Bent taip sakys daugelis. Tačiau nežinodami už ką balsuoti ir nematydami geresnių tarp visų blogų 'prabalsuokite' už tuos kurie akivazdžiai savo akims yra ne tie patys patys blogiausi iš siūlomų. Taip bent jau nepateks į valdžią tie kam nederėtų. Būkim pilietiški - tuščia kėdė ten neliks tikrai nei viena, žemę parduosime arba ne, elektrinę arba statys arba nestatys, iš EU išstosime arba pasiliksime joje. Vienas balsas daug nelems, bet jeigu tokių 'atsivertusių' pareikšti vieną balsą atsiras daug, tai jau šį tą reikš. Galėsime sakyti kad 'jie mums atstovauja' bet Š... mala, ir kitą kartą jų nerinksime, rinksime tą kuris mąsto panašiausia daugeliu rūpimų klausimų ir sugebės nudirbti darbus. Tai vienintelis būdas bent šiek tiek prisidėti prie to politinio gyvenimo, nes kitur mūsų nei priima nei įsiklauso. Tarp visų vaivorykštės spalvų neišrinkime su juodžiausia praeitimi ir reputavcija ir nuo to jau irgi bus geriau. Nėjimas balsuoti nėra pasakymas "NE" keliamam klausimui, tai ignoravimas ir tokiu būdu tų kelių einančių balsuoti su iškreipto pasaulio suvokimu balsai procentaliai nulems daugiau. Taigi, neagituoju nei vienu politiniu klausimu, bet bandau pasakytu kas tie rinkimai ir kodėl tai vienintelė mūsų galimybė dalyvauti valstybės valdyme.

Televizorius aiškina nuosekliau

Labai sujauktai svečias Alius atpasakojo kažkurios TV laidos propagandistus. Na, bet svarbiausias dalykas aiškus - žmogus tiki rinkiminių ritualų galia, tikėjimas nesusilpnėjo ir po paskutinio referendumo, nors ir paskutiniam debilui galėjo praplauti akis: valdžia yra ne minios, valdžia yra oligarchų. Kai balsavimo rezultatai prieštarauja oligarchų užmačioms, naivių piliečių balsais oligarchai nusišluosto užpakalį ir toliau projektuoja atominę.

Ką duos TV zombio balsas per rinkimus? Šį tą duos, tai tiesa.

Rinkimai nulems, kuris iš kapitalo remiamų kandidatų atstovaus ologarchams. Tai savotiškas viešasis konkursas kiečiausiam oligarchų atstovui išrinkti. Juk reikalingas toks, kuris suvaldytų vergų minias. Sykį jau pasitaikė, kad į prezidentus minia išrinko svetimo kapitalo atstovą, bet jį oligarchai tuoj pat nuėmė ir pastatė anam pralošusį amerikonų saviškį. Net keista, kaip greitai TV zombiai su tuo susitaikė.

Dienų dienas sėdint prie televizoriaus, jo aukoms nelieka laiko nei šviestis, nei mąstyti savo protu - to nė nereikia, nes zombiai gauna gatavus minčių ruošinius. Paruoštus štampus zombiai po mėgina dėlioti, rikiuoti, skleisti kitiems, kaip šitai daro Alius. Išeina jovalas, užtat atrodo kaip "savos mintys". Programavimo tikslas - supainioti galveles ir išlaikyti tikėjimą ritualais.

Jeigu ne tikėjimas, bent šiek tiek protaujantis žmogus pamatytų, kad rinkimų konkursą gali laimėti tik labiausiai remiami oligarchų kandidatai. Tik paskutinis Alius šiandien  nežino, kad tos pačios oligarchų grupuotės remia tiek "kairiuosius", tiek "dešiniuosius" savo atstovus, taigi rinkis nerinkęs, iš musmirių krūvos baravykų neprisirinksi. Koks man skirtumas, ar oligarchui tarnaus socdemas ar kokia konservų dėžutė?

Svečio Aliaus komentaras yra puikiausias pavyzdys, ką su žmogaus smegenais padaro TV specialistai - jie įprogramuoja tikėjimą, ir tas pamažu ištiesina paskutinius smegenų vingius.