Kaip pasikeičia mėnulis

Kategorijos: 

Piešinys man priminė vieną silpnaprotį, tikintį mėnulio fazėmis ir ypač bijantį mėnulio pilnaties.
- Kaip gali mėnulis neveikti žemės? - mėgino jis samprotauti.
- Tai tu manai, kad keičiantis fazėmis, keičiasi ir mėnulis?
- Taip, žinoma!
- Per pilnatį padidėja, o per delčią mažėja?
Dabar žmogelis sutriko. Jis buvo priverstas galvoti, o prie šito aiškiai matyti - nepratęs.
- Tai keičiasi pats mėnulis ar tik jo piešinys? - paklausiau aiškiau.
- Petrai, tu viską suvulgarini! - pagaliau tikintysis rado atsakymą.