Kaip patirti viduarmžių dvasią?

Kategorijos: 

- Mes nesuprasime inkvizicijos, į ją žiūrėdami šių dienų akimis ir matuodami šių dienų kriterijais, - aiškina kardinolas Rocingeris, žiūri į kamerą, maloniai šypsosi. - Pasistenkim suprasti ją anų laikų kontekste, matydami tos visuomenės baimes ir pavojus.
Aš tai girdėjau ir iš vieno lietuvio teologo. Jis kvietė suprasti viduramžių dvasią.
Sutinku - reikia matyti anų laikų kontekste, suprasti viduramžių dvasią.
O kaip tai padaryti?
Būtų lengviausia, jeigu jie sėstų į tų laikų inkvizicijos kėdę, apsiautų anų laikų "ispaniškais batais" ir koks nors vienuolis spygliuotu viduramžių rimbu įmuštų jiems krikščionišką gailestingumą. Tada jie viską suprastų iškart.
Didžiausia klaida, kurią daro juodaskverniai ir jų paveikti tikintieji - jie nori suprasti inkvizicijos dvasią, žiūrėdami budelių, bet ne aukų akimis.