Marija nebevaisinga

Kategorijos: 

Kaip praneša tiesos šaltiniai, Meksikoje kraujais pravirko Marijos stabas. Sakoma, kad katalikiškoje Lotynų Amerikoje tai įprastas, beveik kasdienis reiškinys. Bet negirdėjau, kad Marijos stabai tuštintųsi, perstų ar menstruotų. Išeitų, stabai atlieka ne visas fiziologines funkcijas?
O įdomiausia būtų, jeigu Marijos stabas nuo kokio kito švento balvono pastotų ir pagimdytų mažą gipsinį Jėzuliuką.