Sveiki sulaukę šventų skerdynių dienos!

Kategorijos: 

Velykos čia pat. Ar tikintieji žino, ką jie ruošiasi švęsti?
Velykos - sena žydų šventė, skirta pažymėti Egipto kūdikių skerdynes, o pažodžiui reikštų Perėjimo naktis. Kodėl - Perėjimo? Todėl, kad Jahvė perėjo Egipto žemę ir išskerdė pirmagimius kūdikius. Velykos - šitų skerdynių šventė.
Kaip rašoma Išėjimo knygoje (12 skyrius), buvo taip:
Žydų dievas Jahvė sumąstė išskersti Egipto pirmagimius - ne tik žmonių, bet ir gyvulių. Bet jis nenorėjo skriausti savo išrinktosios tautos ir per pranašą Mozę jai liepė savo namų duris pažymėti Perėjimo (mūsiškai - Velykų) avinėlio krauju.
O kas buvo toliau?
21 Tada Mozė sušaukė visus Izraelio seniūnus ir jiems tarė: „Eikite, parinkite savo šeimoms avinėlius ir papjaukite Perėjimo avinėlį. 22 Paėmę izopo[i4] šakelių pluoštą ir pamirkę dubenyje esančiame kraujyje, apšlakstykite dubenyje esančiu krauju durų sąramą ir abi staktas. Nė vienas jūsų teneina pro savo namų duris iki ryto. 23 Juk pereis VIEŠPATS, užmušdamas egiptiečius! Pamatęs ant durų sąramos ir staktų kraują, tas duris VIEŠPATS apeis ir neleis naikintojui įeiti į jūsų namus jūsų užmušti. 24 Jūs švęsite šias apeigas kaip amžiną įsaką jums ir jūsų vaikams. 25 Ir ateityje, atėję į kraštą, kurį VIEŠPATS duos, kaip jis yra pažadėjęs, švęsite šias apeigas. 26 O kai jūsų vaikai jus klaus: 'Ką reiškia šios apeigos?' – 27 atsakysite: 'Tai Perėjimo auka VIEŠPAČIUI, nes jis praėjo Egipte izraeliečių namus, kai užmušė egiptiečius, bet apsaugojo mūsų namus'“.
Kaip dievas tarė, taip ir padarė.
29 Vidurnaktį VIEŠPATS užmušė visus Egipto krašto pirmagimius, – nuo savo soste sėdinčio faraono pirmagimio ligi kalėjime esančio kalinio pirmagimio, ir visus gyvulių pirmagimius. 30 Nakties metu atsikėlė faraonas – jis ir jo pareigūnai, ir visi egiptiečiai. Egipte girdėjosi didelis klyksmas, nes nebuvo namų, kuriuose nebūtų buvę numirėlio.
Tai va, kokia nuostabi šventė. Vėliau krikščionybė tą Perėjimo avinėlį šiaip taip sujungė su Kristumi. Atseit, Kristus yra tasai paaukotas Perėjimo avinėlis, kuriuo krauju pažymėti krikščioniai. Jie turėtų išvengti mirties. Visus kitus turėtų ištikti tas pats, kas ištiko nieko dėtus Egipto kūdikius.