Mano draugams ir priešams

Kategorijos: 

Sveiki sulaukę Naujųjų! Ypatingai sveikinu tuos, kam sulaukti buvo sunku.

Neapsimesiu kvailiu ir nelinkėsiu, kad per būsimuosius metus išsipildytų visi jūsų norai ir lūkesčiai. Išsipildys vienas - atsiras kitas.

Aš linkiu jums kuo mažiau norų ir lūkesčių. Tegu jūsų poreikiai būna patys mažiausi, tegu nekamuoja troškimai ir siekiai. 

Tegu nekankina mintis turėti daugiau, pakilti aukščiau, nuspjauti toliau. Tegu būna tiek, kiek reikia, tegu reikia mažiau, nei būna.

Aš jums linkiu ramybės. Visiems - to paties. Ir savo draugams, ir priešams.

Pagyvenkime šiaip!..

Komentarai

Palinkėjimas

O aš norėčiau palinkėti dar daugiau "šviesos" ateinančiai 2011-ais metais.

Laimingų najųjų metų !!!

Linkiu kitais metais noro pasidomėti Kabala, nes tavo palinkėjimas labai primena tai apie ką kalba Kabalos mokslas.
Sekmės ateinančiais 2011-ais metai!!!

M.Laitmanas

Kabala – mokslas apie tai, kas paslėpta nuo žmogaus
akių, nuo mūsų penkių juslių. Joje yra naudojamos tik dvasinės sąvokos, t. y. tos, kurios aiškina, kas vyksta virš mūsų
pasaulio, ko nejaučia penki mūsų jutimo organai, kas yra už
jų jutimo ribų, vadinamajame „aukštesniajame pasaulyje“

Kabala – mokslas valdyti likimą, žinojimas, perduotas
visai žmonijai, visoms pasaulio tautoms.

Sveikatos, meilės ir laimės ateinančiais naujaisiais metais !!!

Mokslas, kuris tyrinėja ne

Mokslas, kuris tyrinėja ne mokslo metodais? :))))
Ko tik neprifantazuoja žmonės.
Ačiū, kliedesiai manęs netraukia. Esu matęs su dvasiomis kalbančių ligonių ir puikiai žinau, kad tokią būseną nelaimingieji pasiekė be jokių kabalų. Labai nenorėčiau, kad man pasirodytų angelai, balti arkliai, peliukai ir kiti "aukštenio pasaulio" padarai. Seniai negeriu, tai neturėtų... :)))

Jeigu jau domiesi religijomis

Jeigu jau domiesi religijomis, tai kodėl nepasidomėjus Kabala. Ji po truputėli ateina į mūsų gyvenimus išstumdama visas religijas. Joje nerasi pasakų, ateivių, baubų, dvasių, angelų, baltų arklių, peliukų, kalbančius gyvūnų ir t.t.

Čia va rasi trumpa aprašymą, kas yra kabalą (religinę reklamą išbraukiau - P.D.)

Linksmai palydėti senuosius ir dar linksmiau sutikti naujuosius, ir visa ko geriausio!!!

Tiesą sakant, nei viena

Tiesą sakant, nei viena religija nėra mano pomėgis, iš tiesų domiuosi religijotyra.
Religija - žmonių dvasinio valdymo forma, o aš puikiausiai apsieinu be tokio valdymo. Kai man reikia, galiu pafantazuoti pats - kam man pirkti iš kitų savo fantazijas?
Yra daugiau religijų, ne tik kabala, kurių atskirai nestudijavau. O kai buvau alkoholikas, irgi ne visų gėrimų ragavau. Pavyzdžiui, taip ir neparagavau kumyso, bet žinau, kad jame irgi yra ta pati centrinė medžiaga - C2H5OH. Ta pati medžiaga ir vyne, ir šampane, ir degtinėje, ir viskyje, ir konjake - skiriasi tik maskuojantys paskaninimai. Šampanu nepasigerdavau protingiau nei namine.

Aš irgi nesidomiu religijomis

Nors nesidomėjai Kabala, bet teigi kad ji religija. kaip tai vadinasi, išankstiniu nusistatymu, o gal tu bijai, bijai kad tu suprasi, ir po to teks pripažinti kad tai ką tu laikei savo nuomone yra tau primesta nuomonė? Nereikėtų, juk esi protingas žmogus ir turi savo nuomonę. Tokie žmonės be baimės gali klausytis žmonių su kitokiu požiūrių, be pykčio gali diskutuoti.

Svajoju ateinančiais metais atsikratyti visų baimių ir pažvelgti į pasaulį be pykčio, pradėti naujuosius širdies ir proto harmonijoj !!!

Ką čia fantazuoji apie

Ką čia fantazuoji apie "išankstines nuomones"? Nepažįsti manęs, bet žinai, ką aš žinau, ir ko - ne?..
Pirma paklausyk manęs paties: jeigu nesu atskirai STUDIJAVĘS kabalos, tai dar nereiškia, kad nieko nežinau apie šią judaizmo srovę. Nereikia išgerti visų butelių iki dugno, kad žinotumei, jog tenai - vynas arba naminė.
Ta pati problema - su visais bažnytininkais. Jie ima žinoti iš anksto... Angeliukai jums pašnibžda? :))))

Tavo požiūris

Tavo požiūris į realybę labai teisingas, nes tu atmeti visokias nesąmones, fantazijas ir vadovaujiesi protu, žiniomis. Kabala irgi mokina taip mastyti, tiktais prie to pačio dar vadovaujasi viena taisykle, mylėk savo artimą kaip save patį.

Sveikatos ateinančiais !!!

Taisyklė "mylėk savo artimą

Taisyklė "mylėk savo artimą kaip save patį" tikrai yra gera, vienaip ar kitaip ją deklaruoja visos pasaulinės religijos. Deklaruoja, beje, ir katalikybė - ta pati inkviziciją, šventuosius karus ir žydų genocidą atnešusi pabaisa...

Religija nukelia žmones į fantazijų šalį, pažaidžia jų baimėmis, ir religinių fantazavimų metu žmonės neabejoja, kad tikrai reikia mylėti artimą. Tačiau tai nereiškia, kad realiame gyvenime jie elgsis pagal religinius fantazavimus. Jėzus, žydų religinis maištininkas, reikalavo ne tik garbinti Dievą, bet ir vykdyti Jo valią, bet visi žinome, kuo tai pasibaigė. Jeigu žmonės iš tiesų darys tai, ką fantazuoja, išnyks riba tarp religinių fantazijų ("aukštesniojo pasaulio") ir realybės, o tai reikštų, kad religija paliktų nebe religija, bet paprasčiausiu gyvenimo mokymu (ką Jėzus, beje, ir mėgino padaryti).

Mane religijose domina tik tai, ką iš tiesų yra realaus ir išmintingo, kas yra kurta visos žmonijos (ne spekuliantų šventikų), o visokios pasakos apie pasaulio kūrimą per kelias dienas, nebūtos istorijos apie keliones po Sinajaus kalnus man tėra legendos, metaforos, kurios niekada neatstos mokslinio pažinimo.

Žodžiu, mylėti aš galiu ir be kabalų ar katalikybių, meilė kyla ne iš religinių spekuliacijų. Meilė yra tokia pat reali, kaip ir alkis, bet negirdėjau, kad kas būtų išsimaitinęs komunijomis.

Įdomių metų!

Vienas geriausių palinkėjimų, kol kas skaitytų.

Apskritai, esate vienas blaiviausiai tokiomis temomis tinklarašatininkų.

Įdomių tamstai metų!

A.

Pataisymas

...vienas blaiviausiai tokiomis temomis rašančių...

Svečiui...

Gerb.svečiui,Kabalos garbintojui - palikit Petrą ramybėje ir nepirškit jam tos kabalos. Aš nemažai skaitinėjau, klausiausi Leitmano paskaitų, domėjausi kituose šaltiniuose apie Kabalą ir žinau tai, kad ten ne kas kita, kaip surinkta įvairi pasaulio išmintis. Tačiau Petro išmintis yra ne ką blogesnė, o kartais ir daug geresnė. Ji unikali,originali ir autentiška. Kam ją skiesti su kita išmintim? Negi neturite daugiau kam rekomenduoti tos išminties? Mažai kvailių aplink? Tikiuosi nemanot,kad Petras būtent toks... Taigi - prie išminties kiekvienas ateina savais takais ir kai jau ateina, tai kitokia/kita išmintis nereikalinga (netgi sakyčiau gali būti žalinga).
Pagarbiai,
Vaidas M.