Nepirkimo dienos apsipirkimai

Kategorijos: 

Daugiau netikėsiu jokiomis pasaulio valdžios akcijomis. Šiandien jos nutarimu visame pasaulyjė turėjo būti visai nepirkimo dieną, tai aš čiupau maišelį ir išlėkiau į parduotuvę. Eilių nekenčiu nuo sunkios ir nelengvos okupacijos metų, tai šiandien, sakau, apsipirksiu kaip Vilniaus aukštosios partinės mokyklos bufete - be jokių eilių ir pasistumdymų.
Bet ir vienoj, ir antroj, ir trečios parduotuvėj eilės buvo kaip visada. Pažeidę pasaulinę tvarką, žmonės ėjo, krovėsi daiktus be sąžinės graužatės, o atsistoję eilėj už manęs jie dar žiūrėjo labai priekaištingais žvilgsniais. Girdi, kaip aš drįstu pasaulinę visai nepirkimo dieną eiti į krautuvę ir dar atsistoti prieš juos? O jie? Jie, gudručiai, irgi tikėjosi, kad šiandien krautuvėj nieko nebus.
Kaip mus visus apmovė Jungtinių Tautų Seimas, ar kaip jis tenai!
Daugiau niekada netikėsiu jokiais jo nutarimais. Tik tada, kai prie pasaulio vairo teisėtai stos Obama su Grybauskaite, va tada galėsim sulaukti tvarkos.