Pasaulis bus nugalėtas gėrio

Kategorijos: 

Politika - tai juk mistinė gėrio ir blogio kova. Tai vertybių, kultūrų ir civilizacijų priešprieša. Vienoje pusėje - civilizuotos šalys, jos gina demokratines Vakarų vertybes, pirmiausia - žmogaus teises. Gina nuo ko? Nuo azijietiškų autoritarų, susimetusių į teroristines valstybes, kurios dabar kelia neabejotiną grėsmę doleriui ir visam pasauliui.

Ne, doleris čia nieko dėtas, nepainiokim vulgarių interesų su herojiška gėrio kova už gėrį.

Kai pažiūriu atgal į garbingus istorijos faktus, tai mane žavi altruizmas, kuriuo pažymėta gėrio kova už tautų laisvę Panamoje, Nikaragvoje, Vietname, Afganistane, Irake, Jugoslavijoj, Libijoj ir, žinoma, Sirijoje, kurios iki šiol niekaip nepavyksta apginti nuo blogio. Bet tikiu - gėris laimės. Gėris laimės Ukrainoje, o po to gal ir Rusijoj, gal netgi Kinijoj. Subombardavus Kinijos ir Rusijos blogį, doleris būtų išgelbėtas. Oi, ką čia šneku - ne doleris, bet pasaulis būtų išgelbėtas.

Ar gali gėris laimėti be kraujo? Žinoma, ne. Argi be kraujo gėris būtų apgynęs visą pasaulį nuo Irako branduolinio, cheminio ir bektereologinio ginklo, kurio tas nė neturėjo? Neturėjo, tai neturėjo, o jeigu būtų turėjęs? Argi lauksi, kol pasidarys?

Sakot, žuvo žmonių? Bet kaip tu apginsi žmogaus teises, nesubombardavęs to žmogaus namo ir po griuvėsiais nepalaidojęs jo artimųjų? Jeigu nafta pralobęs Irakas nebūtų sugriautas, o musulmoniška Libija nebūtų subombarduota, tai juk ten viešpatautų diktatoriai, skriaustų žmones ir dar svaičiotų apie savo pinigą, laisvą nuo dolerio. Ne, doleris čia nieko dėtas, man išsprūdo netyčia. Viskas daroma dėl tikrųjų vertybių.

Į tikrąsias vertybes dabar jau kėsinasi kinai. Jie gi su rusais susitarė tarpu savęs atsiskaityti be tikrosios vertybės, tik juaniais ir rubliais. Ir dar Indiją, Braziliją kursto spjauti į dolerį, tai yra į vertybių vertybę. Vertybių vertybės atsisakė nafta pertvinkęs Kazachstanas ir kitos azijatų šalys, turinčios neabejotiną polinkį į terorizmą. Jos vis labiau artėja prie NATO sienų, keldamos grėsmę gėrio lėktuvnešiams ir povandeniniams taikdarių laivams. Patys matome - blogis imasi iniciatyvos.

Kuo tai pasibaigs?

Aš tikiu, kad gėris laimės, o blogis bus sunaikintas. Sunaikinta žemė po blogio kojomis.

Blogio neliks, nes žemė netiks gyventi.