Patys būsit kalti

Kategorijos: 

Kas bus, kada viskas įvyks? Labai nesunku numatyti.
 
Šitą audringą rudenį viena stambiojo kapitalo partija gali užleisti lovį kitai. Arba jos suglaus pečius ir vienos pasidalins. Bet vargiai išeis. Juk tai prieštarautų rinkimo principui. Kada vyksta rinkimai, visada kitas nori pririnkti daugiau. Kiekvienas norėtų surinkti viską, bet visada šis tas nubyrės. Žiūrėk, jau pasistumdymas!
 
Yra kitų, mažesnių kapitalo partijų, bet jos gyvena iš trupinių.
 
Bolševikai buvo sukūrę taupų rinkimo būdą, kai viskas likdavo jiems. Koks godulys! Viskas - tik jiems, o rinkėjams - nė pasirinkimo iliuzijos.
 
Dabar rinkimai yra, ir kiekvienas galime laisva valia pasirinkti bet kurią kapitalo partiją. Kada išrenkam, patys esam kalti. Patys išrinkom! Juk galėjome kitą. Štai dabar Klaipėdos profsąjungų aktyvistai yra nepatenkinti, kad stambiausia kapitalo partija tarnauja kapitalistams. O kam ji turi tarnauti?
 
Girdi, pavadinimas jos ne toks! Tik pamanykit - social!.. Rinkit rudenį kitu pavadinimu, ir neklius daugiau nei "social", nei "demokratija". Yra gražių, tautiškų pavadinimų, susijusių su krikščionybe, tokių, kurios mena senas konservuotas vertybes. Beveik visuose yra Lietuvos žodis. Ar negražu?
 
Artėja labai atsakingas ruduo. Laikas domėtis, svarstyti ir diskutuoti. Aną sykį išrinkom partiją be šito "social" - padarėme klaidą. Tada išrinkom "social" - šovėm pro šalį. Dabar apsirikti jau ne valia.
 
Kaip išrinkti teisingai? Kaip iš musmirių krepšio išrinkti sau baravyką?
 
Reikia mokėti rinkti!