Myli Lietuvą ar Lietuvos valstybę?

Kategorijos: 

Neseniai gavau vienos patriotės siūlymą susiveikti žalią kortą ir dingti iš Lietuvos į JAV, jeigu ta valstybė man atrodo patikimesnė. Tai kažkas naujo. Anksčiau karšti patriotai man siūlė dingti kur nors į džiungles arba (kažkodėl) į Rusiją, bet štai į Ameriką... Tai jau pažanga!

Prieš keletą metų aš jau buvau JAV ir per vieną mėnesį taip pasiilgau Lietuvos kalėjimų, teismų, policijos ir visokių inspekcijų, kad supratau - ne, aš niekaip neištversiu be  Lietuvos valstybės!

Šnekant rimčiau, aš gyvenu Lietuvoje, bet ne Lietuvos valstybėje - ne jos teismuose, ne jos kalėjimuose (kol kas), ne jos vyriausybėje (deja) ir ne kokiose inspekcijose. Aš gyvenu šalyje, savo gimtinėje, kuri buvo dar iki kovo 11-osios ir vasario 16-osios aktų, kalbu iš tėvų perimta kalba, kuria mano protėviai kalbėjo dar iki (atleisk man Viešpatie), iki Vytauto Landsbergio! Štai ta šalis ir jo žmonės man nuo vaikystės tapo labai brangūs, kur nors toliai išvažiavęs, aš labai greitai jų pasiilgstu - ir šitų žalių kalvelių, ir man artimų žmonių. Sykį, eidamas Los Andželo gatve, aš pamačiau žmogų, labai panašų į tą, kurį buvau sutikęs kažkur Laukuvoj. Aišku, tai buvo iliuzija. Smegenys piešia tai, ko joms labiausiai trūksta. Mums visada trūks gimtinės, jeigu jos neturėsim.

Užtat patriotų taip mylima valstybė yra gerokai jaunesnė. Dabar patys sako, kad jų Lietuvai 100 metų, nors dar visai neseniai tvirtino, kad 1000. Praeis dar keli metai, ir jų Lietuvai beliks 30.

Iš kur toks chaosas jų galvoje, toks neįgalumas mąstyti?

Visa bėda, kad patriotai neįstengia skirti tėvynės, šalies ir toje šalyje sukurtos politinės struktūros - valstybės. Jiems iš burnos ima dribti putos, jeigu koks pilietis kur nors Žmogaus Teisių Teisme stoja prieš Lietuvos valstybę arba kitos valstybės kongrese mėgina apsiginti nuo korumpuotų savo valstybės struktūrų. Kas šitaip daro, tie - Lietuvos išdavikai, o kas juos užtaria, tie turi imti žalią kortą ir patys mauti į JAV (čia apie mane). Netgi vyresnieji patriotai, kurie gimė anoje valstybėje, niekaip neįstengia suprasti, kad Lietuva, mūsų gimtoji šalis, buvo ir tada, kai ji dar neturėjo savo valstybės. Negi Lietuvos ir lietuvių nebuvo iki vasario 16-osios akto? Tai kokio velnio sakot, kad Lietuvai - 100?

Nemanau, kad patriotai patys kalti dėl savo kvailumo. Valstybinė propaganda nuolatos drumsčia jų galvas, tyčia maišydama dvi sąvokas ir natūralią žmogaus meilę gimtinei supindama su meile valstybei. Meilė valstybei, kuri tuos žmones dažniausiai išduoda, siunčia juos į karus ir išnaudoja mokesčiais? Kas tai per daiktas? Net jei valstybė savo piliečiams būtų "gera" ir saugotų jiems socialinį teisingumą, netgi tada ji būtų tik struktūra, organizacija, tam tikras politinis įrankis. Ar sapnuotume savo geruosius teismus ir kalėjimus?

Kaliniai, galimas daiktas, sapnuoja.