Proto riba

Kategorijos: 

Uždavinys protingiesiems: Petriukas susprogdino savo mobilųjį telefoną, visas dalis kruopščiai sudėjo į maišelį. Klausimas: kiek milijonų metų Petriukui reikės kratyti maišelį, kol susidės veikiantis mobilusis telefonas?

Uždavinys protingiesiems, bet jis pats nėra proto požymis. Protingas žmogus pirma pagalvotų, kiek metų atlaikys maišelis su tomis detalėmis. Dvejus, trejus, dešimt, dvidešimt?.. O Petriukas gyvens šimtą?.. Svaičioti apie milijonus palikim kvailiams.

Visgi neskubėkim sakyti, kad tą "uždavinį protingiesiems" sugalvojo visiškas idiotas. Tą žmogų virtualiai pažįstu, galiu paliudyti, kad jis raštingas, turi neblogą humoro jausmą. O humoras, ką nesakytum, - jau smegenų darbo požymis.

Taigi ne idiotas, bet kartais nusišneka.

Tai joks kvailys, kol neprasideda jo tikėjimas. Naivus tikėjimas kvailomis pasakomis apie pasaulio darymą per 6 darbo dienas, apie jo centre padėtą žemę su krištoliniu kupolu ir dangaus šviesuliais...

Bet jeigu žmogus protingas, kodėl negali žengti toliau vaikiškų pasakų, kodėl negali matyti toliau maišelio su telefono detalėmis?..

Tikėjimas. Dėl visko kaltas tikėjimas - sunki proto yda, baisus mąstymo defektas. Tai jis neleidžia priimti informacijos, kuri šiais laikais prieinama ir vaikams.

Tikėjimas - proto riba, už kurios prasideda nusišnekėjimai.