Visur visada visi

Kategorijos: 

Davatka paskaitė apie bažnyčios melą ir sako:

- Tai negi visur tik melas, tai negi visur apgaulė?

Ji tuo niekaip netikės.

Bažnyčia - tai viskas. Šiapus šventoriaus tvoros - visas davatkos pasaulis. Nieko daugiau nėra. Ar gali būti, kad būtų tik melas, tiktai apgaulė?

Davatka skaito apie kunigų pedofiliją ir netiki, dreba iš pykčio visa:

- Jums nieko švento nėra!

Jei gali būti kas švento, tai šiapus šventoriaus tvoros. Anapus nieko daugiau.

Davatka išgirdo, kad Jėzus uždraudė melstis viešai, kad  draudė prisiekti ir žmones vadint tėvais bei ganytojais, tada pradėjo kvatotis:

- Visi kvailiai, tu vienas protingas!..

Davatkos - visi.

Visi - tai aš, visur - šiapus tvoros.

Eikt visi velniop!