Runkeliams nebeįtiksi

Kategorijos: 

Kokia nedėkinga tauta!
Juk pagal seną garbingą tvarką dabar po socdemų turėjo būti mūsų eilė.
Negi tie runkeliai, nebalsavę kaip reikiant, dar vis prisimena naktinę reformą? Ir kuo ta reforma buvo blogai? Juk ne dėl savęs ją darėm - dėl bankų, dėl gerojo kapitalo, dėl importinių investicijų!
Bet pažiūrėkit, kaip tą naktį įvedėm tvarką. Nė vienas spaudos šunelis nebekelia balso - visi, net tik gerbiamas Tapkinas, vizgina uodegą. Nevizgins - špygą jiems, o ne ministerijų projektus!
Bet va - nepadėjo nė Tapkinas...
Ko tiems runkeliams reikia? Būtų palikę socdemus - bent ant širdies būtų ramiau! Ir kuo darbo žmonių gynėjai runkeliams nebeįtiko? Per švelnų priėmė darbo kodeksą, per menkai vadeles suveržė? Neatidavė seniams klipatoms pensijų, kurias juokais buvom priglaudę? Bet juk nebuvo iš ko - reikėjo ginkluotis, šaukštus visokius pirkti...
Tai ką daryti su avinais? Kokius dar užtaisyti kodeksus, kokį pinigą dar ant piktumo įvesti, ką dar atimti, jeigu pensijų Konstitrucinis teismas nebeleidžia atimti?
Atimti reikėtų kažką, bet nebeaišku - ką.
O gal tėvynę? Vyti visus nakuj?..
Ne dabar, ne. Dabar - žaliųjų kaimiečių derlius.