Sveikinu laisvą ir nepriklausomą valdžią

Kategorijos: 

Pasveikinkim savo valdžią, ištrūkusią iš Maskvos priežiūros. Ne tik Vilniaus aukštuomenę, bet ir visus bent kiek su valdžia susijusius mažesnius ir iš valstybės gyvenančius valdininkus.
Sveikinu juos! Būkit laisvi nuo mūsų ir nuo Maskvos.
Ateities istorikai tikriausiai tai pavadins KGB savižudybe ar pačiu kvailiausiu KGB projektu.
Aš dar prisimenu, kam buvo sukurtas Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Vėliau persitvarkymas buvo išbrauktas iš pavadinimo, bet pirmomis dienomis perestroika buvo svarbiausia idėja.
Apie persitvarkymo sąjūdį ir jo idėjas sužinojau kitą dieną po jo įsteigimo. Buvau Palūšėje, žurnalistų stovykloje, o ten atskubėjo Kazimiera Prunskienė ir užsidegusi pasakojo apie originalią idėją pajudinti "iš apačios" M. Gorbačiovo paskelbtą perestroiką. Perestrokai labai priešinosi įsigalėjusi nomenklatūra, todėl ją reikėjo paspausti "liaudies masėmis".
Bet viskas pakrypo ne taip, kaip perestroikininkai tikėjosi. Visuomenėj poreikis keistis buvo toks didelis, kad KGB nė neįtarė, o paskui nebeįstengė suvaldyti savo paties pradėto proceso ir savo suburtų žmonių. Vėliau tie žmonės maišais po sijonais iš KGB rūmų nešė savo operatyvines bylas, o tada jie atrodė tokie žavingi! Tai iš tiesų buvo gerai organizuotas, drausmingas kovinis būrys. Ypač gerai jis sugrojo nacionalizmo gaida. Tokia patraukli tada buvo tautos atgimimo idėja, apie kurią šiandien nenori prisiminti patys gimdytojai!
Gerai organizuotas padalinys ištrūko iš motininės struktūros. Paradoksas? Tikriausiai. Juk biro pati struktūra, dešinė ranka nebesuvaldė kairiosios. Kas atgyveno, pasmerkta žlugti. Ir tikrai - kurių galų paklusti Maskvai, jei galima nepaklusti?
Pasveikinkim savo valdžią - ji iškovojo teisę valdyti mus savo nuožiūra, be Maskvos įsikišimo. Tai įvyko kovo 11 dieną. Vėliau ji pati atsidūrė Briuselio pavaldume, bet šito geriau neakcentuokim. Juk mes, velnias griebtų, laisvi!
Beje, iškelkite vėliavą, už neiškėlimą laisva ir nepriklausoma mūsų valdžia gali nubausti.
Jeigu išvykot gyventi ten, kur išlikti lengviau, galite ir nekelti. Mūsų laisvoji valdžia jūsų nebepasieks.