Taip atsirado žmonės

Kategorijos: 

Ar tikrai žmogų pirmąją darbo savaitę sukūrė Dievas, kaip mums pasakoja viena Biblijos pasaka? Gal jį padarė kokie ateiviai? Gal mūsų genai paprasčiausiai inplantuoti į kokias beždžiones?
Viena už kitą gražesnės teorijos.
Bet iš tiesų žmogų padarė Dievas iš molio. Nuėjo jisai į molynę už mūsų sodnalio, paėmė gerojo molio, nulipdė iš jo žmogiuką ir išdžiovino saulėje. Paskui jam į užpakalį įstatė vamzdį ir įpūtė Šventąją Dvasią. Nuo tos Dvasios žmogus pasidarė gyvas, pradėjo lakstyti, šnekėti ir pliaukšti niekus. Bet kai jis perdžia, Šventoji Dvasia po truputį išeina, o kai pasibaigia, žmogus numiršta. Taip man papasakojo mano senutis. Juk dar sakoma, kad žmogus atidavė dvasią, kad jis išleido dvasią, prarado dvasią ir panašiai.
"Negirdėjau, kad kas grabe perstų", - sakydavo mano senutis. Tai - logiškiausia žmogaus sukūrimo istorija, kokią esu girdėjęs.
Kai būsiu popiežius, aš jį paskelbsiu šventuoju, o tą pasaulio sukūrimo istoriją padarysiu privalomu apreiškimu. Arba tikėsit mano senučio blevyzga, arba eisit į pragarą.

Komentarai

Nu va blyn :). Tai gi

Nu va blyn :). Tai gi kamštuką pasidirbi, ir gyveni sau ilgai ir laimingai :)