Tikrieji lobiai

Kategorijos: 

Kardinolas Julijus Mazarinis tarp savo tikrųjų lobių Kardinolas Julijus Mazarinis tarp savo tikrųjų lobių.
- Nekraukite sau turtų žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Bet kraukite sau turtus danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, - pasakė kunigas, rinkdamas davatkų aukas naujam limuzinui.