Vieno rajono laimėjimų ataskaita

Kategorijos: 

Kritinė pastaba
Čia jums rašo ne kokia nors ten, bet daugumos atstovė, kuri įgaliota pareikšti, kad man nepatinka jūsų šališki, neobjektyvūs ir šmeižikiški rašinėjimai ant gerbiamos valdžios, todėl jūsų bulvarinio laikraščio neimu į rankas. Tuo metu, kai pažangioji aukštuomenės spauda plačiai ir atsakingai nušviečia rimtus kairiųjų bei dešiniųjų darbus rajono gerovei, jūs viską išjuokiate ir apjuodinate. Labiausiai jūsų rašliavose pasigendu kvalifikuotos analizės apie teigiamus poslinkius bei laimėjimus ekonomikos srityje, sveikatos apsaugos sferoje ir socialinėje plotmėje. Arba vieną sykį pozityviai nušviesit socialinius poslinkius ir pateiksit objektyvią ekonomikos analizę prieš rinkimus, arba jūsų laikraščio neskaitysiu ir ateityje.
R. Č. (pavardė redakcijai nežinoma)

Ekonomikos analizė
Kaip matote iš diagramos, mes irgi išmanome ekonomiką ir mokame daryti ekonomikos analizę. (Žiūr. žemiau - red. past.) Žodis "Ekonomika" turi devynias raides, iš kurių net penkios yra balsės. Šis teigiamas balsių ir priebalsių santykis išliko per visą socialdemokratų ir konservatorių koalicijos vadovaujamą laikotarpį, o tai rodo valdančiosios daugumos vaisingas pastangas siekti ekonomikos stabilumo ir optimalių proporcijų.

Valdant darniai konservatorių ir socialdemokratų koalicijai, ekonomika neprarado nė vienos raidės, todėl būtų absurdiška teigti, kad dėl gerbiamo socialdemokrato Albino Ežerskio ar dėl gerbiamo konservatoriaus Jono Gudausko sumanaus vadovavimo ekonomika būtų bent kiek nukentėjusi.

Norėtume visuomenės dėmesį atkreipti į tai, kad socialdemokratų ir konservatorių sėkmingo valdymo metu ekonomikoje į pirmąją vietą iškilo skiemuo eko, kuris siejasi su ekologija ir kitais pažangiais dalykais. Todėl nedvejodami galime teigti, kad sociaoldemokratai bei konservatoriai liaudį atvedė į ekologišką aplinką, švarią sąžinę ir švarias kišenes.Socialinė plėtra

Per ataskaitinį laikotarpį dar didesnių laimėjimų pasiekta socialinėje sferoje. Vis daugiau darbo žmonių aprūpinama bedarbių bei kitomis pašalpomis, vis platesnius visuomenės sluoksnius pasiekia labdaros paketai su garbingu Europos Sąjungos ženklu. Atminkite: kairieji bei dešinieji dirbo, dirba ir dirbs rimtus darbus šilališkių gerovei, o jeigu jiems nesutrukdys priešiškai nusiteikusios jėgos, dar kitoje kadenciojoje galėsime tikėtis, kad beveik kiekvienas darbingas žmogus gaus bedarbio pašalpą, beveik kiekviena šeima turės teisę prašyti socialinės paramos, o reikalui esant – ir miltų, krupų, bei aliejaus davinio.

Rajono vadovai stengiasi išlaikyti kuo auštesnį darbo žmonių atlyginimų vidurkį. Po to, kai socialdemokratas  A. Ežerskis tapo metru, o konservatorius J. Gudauskas buvo paskirtas administracijos direktorioumi, ženkliai pakilo požėriškių ir šiauduviškių vidutinės pajamos. Dėl to savo asmeniniu indėliu labai prisideda požėriškis meras ir šiauduviškis administracijos direktorius. Pavyzdžiui, paskaičiavus kokio požeriškio bedarbio ir mero vieno mėnesio pajamas, tai kiekvienas iš jų gauna vidutiniškai po du tūkstančius litų (neskaitant premijų ir tarnybinio automobilio asmeniniams reikalams).

Sveikatos apsauga

Po to, kai meilė Šilalės kraštui suvienijo rajono kairiuosius bei dešiniuos, pačių didžiausių laimėjimų buvo pasiekta sveikatos apsaugoje.

Jautrumas žmonių kančioms ir jų poreikiams atkreipė rajono vadovų dėmesį į liūdnai pagarsėjsį Šilalės ligoninės chirurhinį skyrių, iš kurio palatų sklisdavo skausmingos dejonės. Tame skyriuje dėjosi baisūs dalykai: rajono darbo žmonės, jaunimas, pensininkai, pasipriešinimo kovų dalyviai ir tremtiniai čia būdavo svaiginami narkoze ir negailestingai pjaustinėjami peiliais, pjūklais ir kitais panašiais įnagiais. Atsigavę po tokių sunkių ir kankinančių operacijų jie dar ilgą laiką čia turėdavo vaikščioti su ramentais arba važinėtis invalidų vežimėliuose.

Negalėdami ramiai žiūrėti į savo rinkėjų kančias ir dirbdami rimtus darbus Šilalės kraštui, rajono kairieji bei dešinieji sėkmingai uždarė chirurgijos skyrių. Taip darniomis  rajono ir visos šalies vadovų pastangomis pavyko išvengti sunkių operacijų ir sumažinti skausmo Šilalės ligininėje.

Kovodama už moterų teises, rajono valdančioji koalicija stengiasi jas išvaduoti iš skausmingos gimdymo pareigos. Vaikų gimdymas neturėtų būti vien tik moterų reikalas, o į Šilalės gimdyklą nuo sovietinių laikų būdavo vežamos tik moterys. Teko uždaryti ir šį socialinės neteisybės židinį. Uždarius gimdyką, Šilalėje sumažėjo socialinės neteisybės, o socialinio teisingumo padaugėjo dvigubai.

Valdant konservatoriams ir jų draugams socialdemokratams, rinkėjai nebemiršta ir reanimacijos kabinete, nes nebėra tokio kabineto. Dabar jie iškeliauja už mūsų rajono ribų, o kurie pasiekia  Tauragės ar Klaipėdos reanimacijos skyrius, gali net išgyventi. Norėdami balsuoti už  konservatorius arba socialdemokratus, jie turi kreiptis į ligoninės administraciją.
 

Komentarai

Mindaugas Šimkus

Žodžiais sunku išreikšti minčių perteikimo genialumą :)