Intelekto ir tikėjimo testas

Kategorijos: 

Kiekvienas iš jūsų norėdami galit nesunkiai patikrinti, kaip tikėjimas paveikia mąstymą. Tam yra reikalingas bent vienas uolus tikintysis (katalikas arba stačiatikis, bet ne protestantas) ir šis testas. Tikintysis neturi žinoti, kad su juo bus atliekamas intelekto ir tikėjimo bandymas.

Galite daryti taip, kaip padariau aš. Susiradau pažįstamą kataliką, bet apie testą nieko jam nesakiau. Pasiūliau lyg kokį žaidimą išspręsti nelabai sudėtingą loginį uždavinį:

- Profesorius Antanas auditorijoje skaito paskaitą. Ateina universiteto darbuotoja ir sako: “Gebiamas profesoriau, atėjo jūsų motina, atsivedė jūsų brolius ir seseris. Jie dabar stovi už durų ir norėtų su jumis susitikti”. Kiek mažiausiai vaikų turėjo profesoriaus motina?

Mano pažįstamas ima skaičiuoti. Jeigu vartojama daugiskaita, tai už durų laukia mažiausiai dvi seserys ir mažiausiai du broliai. Profesorius būtų trečiasis brolis…

- Aš nežinau, kiek vaikų iš viso turėjo profesoriaus motina, bet mažiausiai jų buvo penki, - sako žmogus teisingą atsakymą. - Šeimoje mažiausiai buvo trys broliai ir dvi seserys.

Teisingai! Žmogus mąsto normaliai, logiškai, sugeba daryti teisingas išvadas. Tai labai svarbu - juk mes norime nustatyti,  kaip tikėjimas paveikia sveikus žmones, o ne ligonius.

Dabar duodame kitą tokią pat loginę užduotį, tik pakeičiame veikėjų vardus:

- Dabar pamėgink suskaičiuoti, kiek mažiausiai vaikų turėjo Jėzaus motina Marija.

Po šių žodžių mano bandomasis triušis labai nustebo, turėtų nustebti ir jūsiškis. Nedelsdami, kol dar nekilo ginčas, imam cituoti Morkaus evangeliją: “Aplink Jį sėdėjo minia, kai Jam pranešė: ‘Štai Tavo motina ir broliai bei seserys lauke stovi ir ieško Tavęs’. Mk 3,32″

- Kiek vaikų mažiausiai turėjo Marija, jeigu atėjo pas Jėzų su jo broliais ir seserimis?

Uždavinys lygiai toks pat, kokį žmogus ką tik labai nesunkiai išsprendė, bet dabar tikinčiajam su logika pasidaro gerokai sunkiau. Jis tyli, kažką ilgai ir skausmingai galvoja.

- Jėzaus motina neturėjo jokių kitų vaikų, tik Jėzų Kristų! - pagaliau pareiškia šiek tiek susierzinęs.

Testas baigtas.

Šį testą dariau su keliais savo pažįstamais katalikais, ir visada gavau tą patį rezultatą. Išnakstinė nuostata (Marija turėjo tik Jėzų) nugali kataliko loginį mąstymą, paralyžiuoja protą, ir tikintysis benegali išspręsti tokio pat uždavinio, kokį visai nesunkiai išsprendė prieš kelias minutes. Bet jei žmogus nėra katalikas ir nesilaiko prietaro, kad Marija neturėjusi jokių kitų vaikų, tik Jėzų, jis iš Evangelijos teksto nesunkiai nustato, kad Marija turėjo mažiausiai penkis vaikus.

Šis testas atsako į klausimą, kodėl prietaringi žmonės negali savarankiškai skaityti "šventųjų" tekstų ir pamatyti, kas juose iš tiesų parašyta. Kartais jie ir patys kalba argumentuotai, o kartais paprasčiausi argumentai negali pasiekti jų proto. Vienus gyvenimo uždavinius jie sėkmingai sprendžia protu, bet kitų spręsti negali, nes protas būna išjungtas tikėjimo. Beje, toje pačioje evangelijoje yra pasakyta: žiūrėsite, bet nematysite, girdėsite, bet nesuprasite. Proto nuodai buvo žinomi prieš 2000 metų.

Kokia iš to sektų išvada? Sveikų smegenų ir logiškai mąstantys žmonės negali priimti tokios informacijos ir atlikti tokių logikos veiksmų, kurie prieštarauja jų tikėjimui. Jų dalinis protinis neįgalumas kyla tiktai iš tikėjimo. Visose kitose gyvenimo srityse tikintieji išlieka pilno proto ir geba mąstyti logiškai.

 

Komentarai

Puikus testas,

atlikau su keliais tikinčiaisiais- rezultatas buvo analogiškas. Sulaukiau pasipiktinimo. O testas tikrai labai geras. Aplamai man labai patinka viskas, kas susiję su sampratom tikėjimas-žinojimas.
deimantukas

testas

O gal turėta omeny bendraminčius? :) nors tiesa sakant neskaičiau biblijos ir tikintiesiems neprijaučiu.

Bendraminčiai buvo kitur

Na štai, prasideda... Jeigu kalbama apie Jėzaus brolius ir seseris, tai jau ne apie brolius ir seseris, bet apie bendraminčius. :) Išankstinė nuostata neleidžia priimti paprasčiausios informacijos ir ją iškreipia.

Iš tiesų toje evangelijos vietoje kalbama ne apie berndraminčius, bet apie Jėzaus brolius ir seseris. Tai paaiškėja iš konteksto, kuris tikėjimo apsėstam protui nei kiek nepadeda. Mat Jėzus atsisakė eiti pas savo motiną, brolius ir seseris, jis pasakė, kad čia, viduje, yra jo broliai ir seserys (bendraminčiai). Tą evendelijos vietą davatkos girdėjo bažnyčiose tūkstančius kartų, bet protas paliko aklas ir kurčias.

Apie brolius

Įvertinant, kad netgi Lietuvos kaime prieš kokį šimtą metų moterys gimdydavo 7-8 ar netgi 10 vaikų ir kokio dydžio šeimos yra dabartinėse mažai civilizuotose gentyse, tai tikimybė, kad prieš du tūkstančius metų, Palestinoje, moteris augino tik vieną vaiką yra labai menka (čia jau neskaitant jokių šventraščių). Kitas klausimas, kad kažkam norisi kažką sudievinti ir sukurti legendą.

Taigi ir tarybiniais laikais turėjome pvz. Stachanovą, kuris iškirsdavo šešias normas anglies, ir kitus veikėjus:).

Apie tikėjimo žalą

Taip, Vladai, labai maža tikimybė, kad tais laikais moteris, tuo labiau - žydė, turėjo tik vieną vaiką. Bet šį sykį kalba eina net ne apie tai. Šventraštis rašo, kad Jėzus turėjo brolių ir seserų, bet davatkos, kurios garbina šventraštį, negali girdėti, kas jame parašyta. Štai kur didžioji tikėjimo žala mąstymui!
Beje, tikėjimas gali būti ir naudingas, bet tai - jau kita kalba. Naudos jis gali duoti tik tada, kai nesikerta su žinojimu.