Ar iš vandens negaminame vandenilio ir nenaudojame kurui?

Kategorijos: 

Ne, negaminame ir nesiruošiame tai daryti. Vanduo nėra kuras, tai joks energijos šaltinis. Norint suskaidyti H2O į du vandenilio ir vieną deguonies atomą, reikalinga elektros energija, jos reikia daugiau, negu gausi, atgal sujungęs vandenilį su deguonimi (sudeginęs). Tai kam žaisti ir eikvoti pačią brangiausią energijos rūšį - elektrą? Ar ne pigiau ir paprasčiau į elektros tinklą įjungti kokį nors šildytuvą?

Keletas mano pažįstamų yra tokiu būdu gaminę vandenilį ir naudoję jį suvirinimui, kai jiems buvo reikalinga labai aukšta temperatūra. Jie sakė labai paprastą prietaisą pasidarę iš mašinos akumuliatoriaus - pripylę jį vandens ir leidę elektros srovę. Prietaisas paprastas, bet virinimo būdas nepigus - reikia labai daug elektros. Iš tiesų toks suvirinimo aparatas varomas elektra (ne vandeniu, kuris nėra kuras), tik elektros energija per elektrolizę ir vandenilio deginimą verčiama šilumine. O kaitaliojant energijos būvius, neišvengiami nuostoliai (antrasis termodinamikos dėsnis). Be to, vandenilio ir deguonies junginys yra sprogus - ne visada gali padėti ir atbulinis vožtuvas. Taigi paprasčiau dujų nusipirkti.

Dabar reklamuojami neva vandeniu varomi automobiliai. Iš tiesų jie varomi ne vandeniu, bet elektros energija. Naudojant elektrą, iš vandens išgaunamas vandenilis, o paskui sudeginimas. Gali būti, tai efektyviau už labai brangius, neefektyvius ir aplinkai labai pavojingus akumuliatorius. Tačiau tokio elektros naudojimo nereikia vadinti "vandens deginimu". Tai - paprasčiausias marketingas (apgaulė kvailiams ir lengvatikiams).

Esame gavę pasiūlymą iš varinių vamzdelių pagaminti "laisvosios energijos" generatorių, kuris turėtų kažkokias nepamatuojamas dvasines vibracijas paversti šiluma. Bet mes esame sveiko proto ir neužsiimame amžinaisiais varikliais. Nesame ir kokie sukčiai ar dvasininkai ir neišnaudojame žmonių kvailumo, jų tikėjimo, prietarų ir nemokšiškumo. Vietoj to aš pasiūliau tam "užsakovui" pasigauti angelą, pririšti prie vėjo jėgainės ir jo sparnų sukeltu vėju sukti jėgainės sparnus. Tai būtų dar dvasingiau, negu ta nepamatuojama "laisvoji energetika".

Mes su Vincu užsiimame tik realiais projektais, realios, nemokamos energijos naudojimu. O kvailybės mūsų tinklalapyje nepraeis - dėl to net nediskutuokime.

Komentarai

Yra toks tikėjimas

Vienas tikintysis man šiandien paaiškino, kad amžinųjų variklių jau nemažai sukurta, bet naftos magnatai juos visus sunaikino, o autorius nužudė. Tačiau kodėl tie magnatai tokie kvaili ir nepasiėmė sau tokių variklių, kurie energiją kurtų iš nieko? Kam jie kiša pinigus naftos žvalgybai, darbininkams, transportui, politikų papirkinėjimui, kitų šalių puldinėjimui, jeigu galėtų energiją imti dykai ir pardavinėti už pinigus?
Tikintysis į tą klausimą atsakyti man negalėjo, bet pasiliko su savo tikėjimu. Nieko keisto. Juk tikėjimas - tai beprotybės rūšis. Jos taip paprastai neišgydysi.

Nesupratau

Ką aš manau, Magnatai? Ką tu norėjai pasakyti?