Dar 24 baimės valandos

Kategorijos: 

Naujausios žinios iš karo lauko: Lietuva gali būti užpulta per 24 valandas. Be būtinai - per šias, gali būti per kitas 24 valandas.
Žinote, pradeda atsibosti. Jeigu Lietuvos valdžiai pagaliau pavyktų išprovokuoti karinį konfliktą, ir mano kieme pasirodytų žali žmogeliukai, aš jau nepatikėčiau. Tikrai pagalvočiau, kad tai - dar vienas propagandinis triukas savo žmonėms įbauginti.
Bet mes juk ir taip baimėje! Vieni neištvėrę pabėgo, kiti susigūžė ir kenčia. Juos mulkina, vedžioja už nosies, lupa devintą kailį, į akis kalba apie kažkokį klestėjimą, kuria vergovės kodeksus, didina visas baudas, draudžia kritikuoti teisėtai išrinktą valdžią, perka vandens patrankas, bet ir tos rūdija nebereikalingos.
Kam tos patrankos tuščioj, į baimės plyšius sulindusioj Lietuvoj?
Ir kokia dar gali būti didesnė baimė?..
Ak taip, pamiršau pasakyti: mes esam laisvi ir turime ginti savo laisvę.