Kur veda nacių agresija

Kategorijos: 

Ar gali nacionalizmas būti neagresyvus? Ar jis būtinai turi būti nukreiptas prieš kitus ir kitokius?
Neturiu tvirto atsakymo, bet kiek mačiau lietuviškų nacių (agresyvių nacionalistų), jie visi save būtinai priešpastato kam nors. Ne būtinai - lenkams, rusams, žydams, amerikonams... Jie save suvokia ir kaip "piderų", "lesbių", "tolerastų" priešus. Esu sutikęs nacių, kurie buvo labai nusiteikę prieš "ryžus".
Už ką stovi ši nacionalistų saujelė? Po nuotrauka patys parašė, kad jie stovi už "lietuviškus gatvių pavadinimus". Bene lietuviškų jau nebėra? Ne, tebėra, bet šalia atsirado priešiški, parašyti grėsminga priešų kalba. O pavadinimas agresyviam nacionalistui gali būti parašytas tik viena kalba. Šalia esanti kita kalba automatiškai žudo mūsiškę.
Kai žmonės save suvokia kaip priešus kam nors, tai ir aplinka jiems ima rodytis labai agresyvi. Arba mes, arba jie. Toks yra agresyvaus nacionalisto (nacio) pasaulis.
O dabar - pats sunkiausias klausimas. Ar mažytė, bet labai agresyvi tautelė galės išgyventi tautų katile, į kurį virsta visas pasaulis? Kaip išblaškytos mažytės tautelės žmogus turės jaustis "svetimtaučių" aplinkoje, kurią jis išmokęs suvokti kaip labai agresyvią? Kaip jam elgtis? Kovoti su dauguma? Bet juk tai savižudybė! Tai gal kuo greičiau prisitaikyti ir keisti tautybę, nei papročiais, nei akcentu neišduodant buvusios savo tautybės?
Gali būti, jūs siūlote trečią kelią - gyventi ir sugyventi su kitais ir kitokiais, likti kitokiu tarp kitokių.
Jeigu taip, tai jūs, nacių žargonu, tipiškas "tolerastas"!