Dievas nelygu dievui

Kategorijos: 

Tryškių istorija labai panaši į JAV kunigų pedofilų bylas. Giliai tikintys katalikai žemaičiai patikėjo aferistui kunigui savo pasus, ir tas jų vardu išdarinėjo finansinius nusikaltikmus. Amerikiečiai giliai tikintys katalikai pedofilams kunigams patikėdavo savo vaikus, ir gašlūs bažnyčios kuiliai juos prievartavo visais įmanomais būdais.

Teisėsaugai tiriant Tryškių klebino bylą, paaiškėjo, kad jis darė įtaką liudytojams, ir tie, paveikti savo dvasinio tėvo, ėme keisti parodymus. Savo aukas bei liudytojus psichologiškai spaudė ir JAV kunigai pedofilai, gąsdindami juos pragaro kančiomis.

Tačiau profesionalai dvasiškiai aukas veikė dar ir savotiška hipnoze. "Kaip mes galėjome nematyti ir nesuprasti, kad su dukra viename kambaryje nakčiai paliktas jaunas kunigas prievartauja mažametę mergaitę?" - vėliau stebėjosi keletą metų kunigo prievartautos dukros tėvai.

Tikrai, kodėl jie nematė? Kas jiems neleido matyti?

Daug ką pasako pats žodis "lengvatikiai". Lengvai patikėję apgaule, žmonės tampa nesunkiai pažeidžiami. Iš kur jų silpnumas? Kas juos daro bejėgius? Niekas daugiau -  tikėjimas, tas tikėjimas gali būti toks stiprus, kad nugali visus signamus, kuriuos būtinai pastebėtų normalaus tėvo ar motinos akys. Kas, ar ne tikėjimas įgaliotuoju dievo atstovu padarė žmogų tokiu naiviu ir pažeidžiamu?

- Jie prisiekia, padėję ranką ant Biblijos: "Tepateda man Dievas!.." - piktinasi internete viena komentatorė. - Kokia apgaulė!

Stop. Čia gali nebūti apgaulės, čia gali būti atsakymas.

Kodėl dievo pagalbą laikyti apgaule? Argi ne dievas padėjo apkvailinti prievartaujamų kūdikių tėvus, argi ne dievo įvaizdis paveikė giliai tikinčiuosius žemaičius?

Kieno vardu veikia kunigas, kai teikia vadinamuosius sakramentus arba atleidžia būtas nebūtas nuodėmes? Kas jį įgaliojo? Sakote, vyskupas? O vyskupą, popiežių?.. Argi ne virš jūsų galvų gyvenantis dievas?

Būna, kad žmonės piktai susiginčija, koks yra dievas. Jie mėgina remtis paties "dievo žodžiu" - Biblija. Bet jeigu krikščioniui pasakysi, kad dievas yra pavydus, žiaurus ir kerštinas, krikščionis gali labai, labai įsižeisti. Kodėl? Juk būtent taip dievas kalbėjo apie save pačioje Biblijoje, toje knygoje, kurią visos krikščionių bažnyčios taip garbina!

Krikščionis  sakys, kad dievas yra mylintis, gydantis ir atlaidus, kad jo atlaidumas yra begalinis. Jis sakys, kad remiasi Biblija, o keisčiausia - jis irgi sakys teisybę! Biblijos dievas yra ir toks, ir toks. Jis ir žiaurus, ir mylintis, ir kerštingas, ir atlaidus. Jis draudžia žudyti ir liepia skersti tautas, įskaitant moteris, kūdikius, o kartais - ir nusidėjėlių gyvulius. Dievas - ir gydantis, keliantis iš mirties, bet dievas ir žiaurus patalogiškai.

Tai koks yra dievas?

O kokio jums reikia?

Biblijos dievą gali pasirinkti pagal savo skonį, apgeidavimus ar situaciją. Seniai yra pastebėta, kad žiaurių ar baikščių žmonių dievas yra žiaurus ir kerštingas, skrupulingų pedantų dievas yra labai priekabus, jis smulkmeniškai skaičiuoja mažiausią nuodėmę, o linksmo žmogaus ir dievas linksmesnis, jis gali būti visai nepiktas. Kiekvienas turim asmeninį dievo vaizdinį, kurį mums kūrė tėvai, seneliai, visa aplinka bei patys šiek tiek prikišom nagus.

Yra asmeninis dievo vaizdinys, bet yra ir "visuotinis dievas", susocialintas jo variantas. Jeigu tokio nebūtų, mes apskritai negalėtume kalbėti šita tema, mes nesuprastume, ką sako kitas, kalbėdamas vien apie savo asmeninį, jam vienam pažįstamą dievo įvaizdį.

Štai tas kolektyvinis dievas yra svetimoji jėga, jis - visų religijų pats pagrindinis įrankis. Asmeninio dievo paveikslą šiek tiek kooreguojame patys, o tas "visuotinis" - tai kunigų, popų, žynių, mulų, šamanų ir paties Vatikano valdomas slibinas. Tai kunigų užsiundytas dievas padaro žones tokius naivius ir bejėgius, tai jis atima protą, garbę ir pinigus, tai jis siunčia  minias į karus arba išprovokuoja pogromus, tai jis padeda kunigams pedofilams prievartauti kūdikius,  tai jis nutildo liudytojus, kai tie pamato bažnyčios apgaulę.

Prisimenu tipišką įvykį Akmenės rajone, kada kunigas pragėrė parapijos pinigus, nesumokėjo jų elektros tinklams, ir tie prieš pat Velykas bažnyčiai atjungė elektrą. Vienas giliai tikintis verslininkas padengė kunigo padarytą skolą, o mes norėjome apie tai parašyti. Tačiau giliai tikintis verslininkas apsisakė kalbėti. "Aš neisiu prieš savo tikėjimą", - sakė jis. Tikėjimas baisiuoju dievu nutildė pamaldų verslininką.

Šis tikėjimas bažnyčios sukurtu dievu nutildė ne vieną Airijos kunigų ir vienuolių pedofilų prievartautą vaiką. Pedofilai ir jų vyskupas (dabar jis Airijos kardinolas) savo aukas gąsdino dievo bausme, jeigu tie prasitars policijai. Ganytojai pasinaudojo dievo galia, ir tas užčiaupė vargšelių burnas.

O iš kur tokia bažnyčios dievo galia?

Iš jūsų tikėjimo, iš kur daugiau! Iš jūsų tikėjimo savo bažnyčia, bažnyčios tarnais ir jų stebuklingomis galiomis.

Pats dievas čia nieko dėtas. Juk matėm - jūsų pačių susikurtas asmeninis dievo įvaizdis gali būti ir linksmas, ir geras, ir atlaidus, jis gali veikti ir kaip psichoterapijos priemonė, tam tikras placebas - atleiskit už tokį medicinišką žodį. Jūsų dievas - jūsų pačių, ir kol esate sveiko proto, ne šizofrenikas, jis tikrai nepakenks, kaip nepakenkia verkiančios saulės metafora ar mylimu broliu pavadintas klevas kieme, kaip suasmenintas kosmosas ar  motule virtusi žemė.

O tas dievas, kurį valdo, reguliuoja, užsiundo kiti?.. Štai tas dievas ateina jūsų pavergti! Jūs patys jam nieko padaryti negalite, jūs niekaip negalit paveikti svetimo dievo. Kiti jam suteikia stebuklingas galias, kiti parenka jam charakterio bruožus.

Tai religijos dievas, o religija - būdas pavergti ir užvaldyti jus iš vidaus. Jūs matysite tiesą, bet negalėsit ištarti. Jūsų vaikus prievartaus galingąjį dievą užvaldęs kunigas, o jūs negalėsit padėti. Jūsų sunykęs protas geriau apsimes, kad nieko nemato, kad nieko nežino, kad nieko tokio negali būti.

Atrodo, prišnekėjom... Pats laikas pas Tryškių kleboną nuodėmių atleidimo!

Komentarai

SU JUODASKVERNIŲ VELYKOM

Kai nueisi į pedofilų bažnyčią ir nuodemes sakysi kokiam iškrypėliui nestovek pasilenkes, nes nezinai ka kunigas gali sugalvoti:))