Gamtos dėsniai - už pusę kainos!

Kategorijos: 

Valio! Mane laiko Visatos Kūrėju!

"Petrai man atrodo šituos (energijos tvermės - P.D.) dėsnius taip pat rašė tokie patys sistemos "mokslininkai" kaip ir jūs", - parašė man vienas, kol kas vienintelis mano garbintojas.

Norintys stoti į būsimą mano religiją aukas galite pervesti internetu. Turiu šventinto vandens (10 eu už bambalį), už nedidelę sumą laiminu internetu, skypu išklausau išpažinčių (jeigu įdomios - atleidimas nemokamai).

Priimu užsakymus naujiems gamtos dėsniams, bet dėl jų reikia tartis iš anksto.

Aišku, tai pokštas. Jokių aukų nerenku ir jokios religijos nekuriu. Paprasčiausiai suerzinau vieną amžinųjų variklių propaguotoją, ir jis viešai pareiškė, kad energijos tvermės dėsnis, kuris prieštarauja amžinųjų variklių idėjai, yra mano kūryba. Taip aš tapau gamtos dėsnius kuriančiu Visatos Viešpačiu.

Tikėjimas amžinaisiais varikliais - labai įdomus dalykas. Kaip ir tikėjimas skraidančiomis lėkštėmis ar mėnulio pilnatimi, jis egzistuoja be jokios religijos. Tai puikiausi pavyzdžiai, kada reikia atskirti religiją ir tikėjimą. Tikėjimas - ne religija, bet jis - visų religijų pamatas.

O kas tikėjimų pamatas? Kaip matome iš tikinčiųjų amžinaisiais varikliais, pirmoji sąlyga - nemokšiškumas, žinių stoka.

Ar tik?

Jeigu tikėjimas kiltų tik iš žinių stygiaus, būtų labai lengva jį įveikti. Suteikei žmogui žinių apie termodinamikos dėsnius, ir tikėjimas amžinaisiais varikliais išnyktų kaip dūmas...

Ne, jokiu būdu taip neatsitiks. Tikintysis nepriims tokių žinių, jis sakys, kad tai "sisteminių mokslininkų" apgaulė. Kaip ir religingi žmonės negali priimti žinių apie evoliuciją. Dar anksčiau jie atkakliai neigė, kad žemė yra apvali ir sukasi apie saulę.

Taigi žinios negali įveikti tikėjimo, todėl beprasmiška mėginti įveikti jį argumentais. Tikėjimui negalioja faktai ir logika. Tai tokia jėga, kuri pati garantuoja nemokšiškumą.
Nemokšiškumas gimdo tikėjimą, tikėjimas - nemokšiškumą. Du broliai dvyniai. Sykiu jie - didžiulė ir mirtina jėga. Proto vėžys.

Yra vienintelis būdas kovoti su tikėjimu - neleisti jam atsirasti.

Tikėjimo profesionalai tai žino, jie nuo mažumės verbuoja savo aukas. O mąstantys žmonės neturi tokio gudrumo,  jie naiviai tiki: vaikas paaugs, susitupės, ir jo nebekvailins absurdo pasakos.

Ne, savaime tai nepraeis. Patikėjai vaiką prietaringai močiutei, per kvailumą leidai į prietarybos pamokas - išdegintos žymės gali likti visam gyvenimui. O tada aiškink neaiškinęs...

Štai jums tariamas tikėjimo pasirinkimas: