Įdomiausi Katalikų bažnyčios išradimai

Kategorijos: 

 


Vakar sužinojau apie tris labai įdomius Katalikų bažnyčios išradimus.

Pats unikaliausias - virti nusidėjėlius gyvus aliejuje ir smaloje. Pasodina eretiką į tokį puodą, po juo užkuria ugnį, ir nusidėjėlis maldauja Viešpatį Dievą mirties. Bet mirtis žiūrovų džiaugsmui dar neateina kokias 15 minučių. Juk gailestingasis Viešpac irgi nori pasismaginti žmogaus kančiomis!

Gyvų žmonių virimas buvo atšauktas kartu su inkvizicijos panaikinimu XIX amžiuje.

Žydų getai ir Dovydo žvaigždė ant atlapų - visai ne nacių išradimas. Popiežiaus valstybėje jie buvo naudojami iki XIX amžiaus pabaigos, kol Italija nesusivienijo, palikdama popiežiui tik Vatikaną. Žydai popiežiaus valstybėje turėjo nešioti žalias kepures arba prisiūtą gėdos lopą prie savo drabužių. Nepraėjo nė 50 metų, ir popiežiaus idėją perėmė Hitleris.

Cenzūra - popiežiaus Pauliaus IV išradimas. Beje, ne vienintelis. Prieš tai jis išrado inkviziciją, o tapęs popiežiumi, ją įvedė sau pavaldžiose teritorijose. Ko gero, tai pats kruviniausias popiežius bažnyčios istorijoje. Prieš pakratydamas kojas, jis sudarė draudžiamų knygų sąrašą, kuris, kelis sykius taisytas, galiojo iki 1966 metų. O iki tol bažnyčia už nuodėmingas knygas vieną kitą eretiką iškepdavo gyvą ant laužo, vieną kitą išvirdavo gyvą aliejuje, bet nebuvo griežtos tvarkos, ką žmonės gali ir ko negali skaityti. Taigi knygų deginimas - toli gražu ne nacių išradimas. Pirmoji tai išbandė katalikų bažnyčia.

Cenzūra - ilgiausiai išsilaikęs bažnyčios mėginimas riboti mąstymą.

Įdomu tai, kad inkvizicija tik formaliai yra panaikinta, bet veikia ir po šiai dienai, tik kitu pavadinimu. Dabar ji vadinasi Tikėjimo doktrinos kongregacija. Tos kongregacijos šefas (vyriausias inkvizitorius) Jozefas Aloizas Racingeris neseniai buvo išrinktas popiežiumi, bet už kažką atstatydintas.

Ką bažnyčia draudė skaityti? Į draudžiamų knygų sąrašą buvo įtraukta daug garsių mokslininkų ir jų darbų: Johanas Kepleris, Renė Dekartas, Galilėjas Galilėjus, Frensis Beikonas, Džonas Miltonas, Džonas Lokas, Volteras, Denis Diderot, Blezas Paskalis, Viktoras Hugo, Žanas Žakas Ruso, Andre Židas, Imanuelis Kantas, Simon de Bovuar, Žanas Polis Sartras, Deividas Hiumas. Įmonu tai, kad bažnyčia niekada nedraudė Adolfo Hitlerio "Mein Kampf".