Įvyko tai, kas neįmanoma

Kategorijos: 

Pagaliau galiu atsipūsti. Fuuuu...

Du mėnesiai nebuvo kitos kalbos, tik apie politiką, apie rinkimus, apie blogiukus konservatorius. Daug kas labai abejojo, ar mes pagaliau juos nustumsim į paribį. Abejojau ir aš. Abejojau ir užsispyriau padaryti tai, kas neįmanoma. Grupelė tokių kaip aš užsispyrėlių be pinigų, be vadinamųjų "administracinių išteklių", kitaip sakant, be galimybės pasinaudoti tarnyba, kurios nė vienas neturim. Ir dar neturime savo bažnyčios, kuri dėl mūsų aukotų reklamines šventas mišias, sakytų šventus reklaminius pamokslus ir nepaklusnius rinkėjus gąsdintų išpažintimi. Balsuosit ne taip - ką pasakysit per išpažintį?

Ką mes tokie padarysim įsigalėjusiai konservatorių valdžiai?

Ir štai lemiamas momentas. Visi įbedę akis į didžiulį monitorių, kuris neskubėdamas vienus skaičius keičia kitais. Ar jie bus palankūs mūsų taranui Algirdui Meiženiui?

Ir štai, pagaliau! Pirmą sykį po 28 metų  Šilalės rajone konservatoriai be valdžios. Ir tai padarėme mes! Istorinis įvykis, mums priklausytų paminklas.

Vieni šaudo šampaną, kiti staugia tarsi vilkai.

O štai mūsų meras su meriene. Merienė atrodė labai sutrikusi, bet po visų liaupsių ir gėlių pamažu atsigavo. Matyt, pirmą sykį merienė. Dar niekada jos vyro gimtadienis nebuvo šitoks triukšmingas. Ak taip, nepasakiau, kad Algirdas gimęs kovo 17, t.y. savo rinkimų dieną. Didelę dovaną gavo iš savo rinkėjų, kad tik įstengtų panešti.

O štai gerbiamo mero patarėjas ir propagandos ministras kalbasi su Vytautu Juciumi. Tai vienintelis naujosios valdžios žmogus, savo pareigas pradėjęs eiti dar nepaskirtas, keli mėnesiai prieš rinkimus. Aš čia apie save - propagandos ministrą.

O nuotraukos yra ne mano - fotografavo Stasys Ričkus, mūsų komandos žmogus, o aš pasinaudojau be jo žinios. Kad jau valdžioje, tai ko gi ne?.. Ar ne dėl to valdžia? Ar ne dėl to atėjome, kad vogtume, kad plėšikautume, kad savo naudai pajungtume visą rajoną?..

Negi po 28 metų gali būti kitaip?

Žinot, aš tai ne pats sugalvojau. Dešimtis kartų girdėjau, kada ėjau per žmones, mėgindamas nešti kitą idėją. Vieni netikėjo, kiti balsavo už. Mūsiškių truputį daugiau.

 

Komentarai

Sveikinimai pasiekus pergalę.

Sveikinimai pasiekus pergalę. Sėkmės darbuose ir neišbarstykite gauto pasitikėjimo. // Tik spaudoje dabar skaitome, kaip Žemaitaitis ruošiasi keisti partijos pavadinimą... ir vilioja jungtis liberalų sąjūdį?! Tvarka ir teisingumas taps neva centro partija, "[..] kad iš tikrųjų šiandien centras būtų atstovaujamas“ (čia akivaizdu kažkaip specialiai taikyta Puteikiui įgelti?). Kaip čia su centro ideologija dera liberalai? Be to apsivogusi ir apsimelavusi partija, visaip įtakojama stambiojo verslo, ir kurios dauguma veikėjų akivaizdžiai sodomitinių pažiūrų? Tai atrodo kaip porinkiminė Žemaitaičio desperacija, ar net kažkokia šizofrenija. Atleiskit, bent jau taip atrodo žiūrint iš šalies. Tad, negana konservatorių, ar neteks jums kariauti ir su nauja savo partijos valdžia?

Žinau, ko iš mūsų tikimasi

Ačiū, bevardi anonime, už sveikinimus.

Iškart turiu pasakyti, kad neskaitau delpio, nežiūriu televizoriaus ir visai nesidomiu, ką apie Žemaitaičio partiją sako konservatorių tiesos ruporai. Ir apskritai manęs nedomina vadinamųjų politologų žongliravimai žodžiais apie "centro kairiuosius" ar "kairės dešiniuosius". Kadangi į pasaulį žiūriu ne pro televizorių, tai savo akimis matau, kad Lietuvoje nėra kairiųjų partijų, o kad visos yra dešiniosios, tai tarp jų net negali būti ideologinės priešpriešos. Iš esmės tai interesų grupuotės, kurios viešai žaidžia "ideologines priešpriešas" ir manipuliuoja visokiais ten "centro kairės" ar "vidurio pakraščių terminais". Tai - delpio skaitytojams, o ne man. Juk "kairiaisiais" besivadinantys socdemai iš tiesų yra pati dešiniausia Lietuvos partija - net liberalai, būdami valdžioje, nesiryžo liberalizuoti Darbo kodekso ir nukarpyti samdinių teises. O socdemai atėjo ir nemirksėdami įvykdė kapitalo užsakymą, dar pagrasino visuomenei nusipirkta vandens patranka. Esu pastebėjęs, kad konservatoriai yra už juos gerokai "kairesni" - jie net buvo padidinę akcinių bendrovių mažųjų akcininkų teises, kurias į valdžią grįžę socdemai vėl nukarpė. Bet tai - jau didžioji politika.

Dėl Žemaitaičio partijos ideologinių nuostatų negalėčiau diskutuoti dar ir dėl to, kad nesu jos narys ir tų nuostatų nežinau. Terminų magija manęs nelabai domina. Galiu kalbėti tik apie tai, kaip Tvarkos ir teisingumo komanda reiškiasi Šilalės rajone. Aš tą komandą vėlgi pažįstu ne iš delpio paistalų ir ne iš televizoriaus. Aš tuos žmones pažįstu asmeniškai, o naujasis meras yra mano draugas. Jis savęs nevadina nei "kairiuoju", nei kokia kita pravarde, bet jo užsispyrimas pakeisti valdžios ir "prastuomenės" santykį rajone, būti "visiems vienodai teisingu" (ne tik verslui, bet ir samdiniams), dar kalbos "daugiau teisingumo" (pridėkim - socialinio) rodo "kairiąsias" pažiūras. Kitaip ir aš nebūčiau su juo susidėjęs. Nematyčiau jokios prasmės vienus dešiniuosius keisti kitais dešiniaisiais ar susidėti su naujesne interesų grupuote.

Dabar naujojo mero ir visos mūsų komandos autoritetas priklausys ne nuo to, ką apie mus parašys delpis ar ką pasvaičios koks politpliurpologas, ką rasite Žemaitaičio partijos programose, - tai priklausys tik nuo to, ar mums pavyks panaikinti "aukštuomenės" ir "prastuomenės" kategorijas savivaldybėje, ar mes įrodysim, kad politikai gali dirbti plačiajai visuomenei, o ne keliems užsakovams, kad įmanomi skaidrūs viešieji konkursai, kur visiems verslininkams būtų taikomi vienodi standartai, kad įmanomas žmoniškas ryšys tarp paprastų žmonių ir jų atstovų. Taip jeigu trumpai.

Esu išrinktas į rajono tarybą, bet tikriausiai eisiu dirbti mero patarėju ir turėsiu užleisti mandatą kitam mūsų komandos nariui. Bet nuo to mano nuostatos ir mano įsipareigojimai nepasikeis. Aš puikiai žinau, kodėl žmonės rinko mane ir ko iš manęs tikisi. Algirdas Meiženis žino ne prasčiau.

Su pergale!

Sunku patikėti, kad Šilalėje, daug metų buvusioje konservatorių tvirtove, nugalėjo kitos jėgos. Linkiu nenuvilti Jus palaikiusių žmonių ir netapti keiksmažodžiu…
Sėkmės.

Šilališkiams neabejingas Vidas

Tikiuosi

Ačiū, Vidai!

Aš irgi tikiuosi, kad netapsime konservatoriais.