Jaunimo baisumas

Kategorijos: 

Šventų Kalėdų šventą antrąja dieną mudu su Vincu įsišnekome apie šildymo sistemas bei pasaulio sandarą, ir aš pajutau tėvišką pareigą atskleisti jam gyvenimo išmitį.

- Tu žinai, kaip lengviausia patenkinti visus savo poreikius? - klausiu jo ir pats atsakau: - Pirmas būdas - uždirbti daugiau…

- Antras būdas - sumažinti poreikius, - aplenkė jis mane.

Štai koks dabar jaunimėlis! Aš nuėjau tokį ilgą, garbingą kelią, tiek iškentėjau, kol supratau, o tas žino ir be manęs. Ne, aš jo metų toks nebuvau.

- O tu bent buvau bernelių mišių? - paklausiau griežtai. - Ėjai pas kunigą metinės išpažinties?

- Ne, - jis net loštelėjo iš nustebimo. - O kam?

Vėl aplenkė!..

Komentarai

?

Vaikai tėvų auklėtojai...