Keletas didvyrių žemės paradoksų

Kategorijos: 


Gintarinė Lietuva neturi gintaro. Kaip ir dviračių miestas Šiauliai nesivažinėjo dviračiais. Dabar tai saulės miestas, kuriame saulė pasirodo taip pat retai, kaip ir visoje Lietuvoje.

Tai nepriklausoma Lietuva, kuri negali pati viena nusistatyti savo biudžeto ir netgi pasukti laikrodžio rodyklių. Šiandien nedaug kas žino, kad ji savarankiškai gali tvarkyti tiktai mokesčius ir kultūros bei švietimo reikalus. Briuselis nesikiša ir į krašto apsaugą, bet dėl apsaugos yra kita sutartis, aukštesnė už konstituciją. Valstybės suverenas - tauta, kuriai konstitucinis teismas nustato, ką ji gali svarstyti, ko - ne.

Visi piliečiai turi balsavimo teisę ir patys laisva valia išsirenka, kam jie paklus. Laisvė paklusti yra lygi, visuotinė ir absoliuti.

Lietuva patyrė tautinį atgimimą, po kurio neteko trečdalio savo gyventojų. Lietuvoje vis didesnė dalis senų žmonių, bet ji pati kas metai jaunėja. 2009 metais Lietuvai buvo 1000 metų, šiemet sukako 100, o 2020-aisiais, spėjama, beliks 30. Pesimistai tvirtina, kad Lietuva pradėjo paskutinį šimtmetį, užtat akivaizdu, kad paskutiniai metai bus didžiausio klestėjimo laikas.