Apie kūdikių ženklinimą

Kategorijos: 

Krikščionių vaikus mėgstama vadinti krikščionimis, musulmonų - musulmonais, judėjų - judėjais, ir religijos apkvailintai visuomenei tai atrodo normalu. Bet jeigu konservatorių vaikus imtume vadinti konservatoriais, nacionalistų - nacionalistais, kiltų baisus žmogaus teisių gynėjų pasipiktinimas, įsikištų tikriausiai ir vaikų teisių apsaugos tarnyba. O su religiniu kūdikių ženklinimu viskas kaip ir gerai...
Tai - dar vienas religijų sukurtas absurdas.