Kokia valdžia, tokia ir tauta?

Kategorijos: 

Bent keli tautiečiai, komentuodami ankstesnę šio rašinio dalį Delfyje (Vladas Pranevičius Kokia tauta, tokia ir valdžia? 2011 spalio 21 d.) siūlė šį klausimą apversti būtent taip.
Iš tikro nei nemanau ginčytis. Abu klausimai (teiginiai) turi teisę į egzistavimą, yra teisingi ir praktiškai lygiaverčiai. Tauta ir valdžia labai stipriai viena kitą įtakoja. Lygiai taip pat galime teigti: „Jei niekas neimtų kyšių, niekas jų ir neduotų“ ir atvirkščiai – „Jei niekas neduotų kyšių, niekas jų nesitikėtų ir nelauktų“. Deja kartais laukia ir tikisi, dar dažniau bando duoti, dažnai ima, bet vis dėlto kartais ir neima. Deja mūsų tautiečiai labai greitai randa tam paaiškinimą: „Permažai daviau“, „Matyt jau buvo paėmęs iš kito“ ir t.t. Žmogus linkęs savo klausimus spręsti „per dovanėles“ vargu ar pripažins, kad pataikė ant sąžiningo pareigūno ar valdininko. Jo „pasaulio suvokimo žemėlapyje“ tokie dalykai tiesiog neegzistuoja.

Grįžtant prie to, kaip valdžia įtakoja tautą, reikia pripažinti, kad einamoji, dabartinė valdžia labai stipriai įtakoja dabartinę ekonominę, socialinę ir demografinę situaciją Lietuvoje. Visas pastarųjų 20metų bėgyje Lietuvoje buvusias ir esamas valdžias aš vadinčiau dabartine. Visos jos atspindi dabartinį, posovietinį tautos mentalitetą ir yra jo nulemtos. Jei nesi aklas V.Lansbergio, R. Pakso, V. Uspatskicho ar a.a. A.M. Brazausko fanas, esminių skirtumų tarp jų atrasti nelengva.

Jei pasibaigus poperstroikiniam balaganui ir banditizmui, didžioji dalis verslo buvo legali ir dirbo baltai, tai dabartiniai valdininkų armijos ir mokesčių didinimai net ir tvarkingai dirbusias įmones verčia trauktis į šešėlį, slėpti pajamas ir mokėti atlyginimus vokeliuose. Arba užsidaryti. Ko pasekoje auga bedarbių armija, krenta realus atlyginimas ir tauta išsilaksto po užsienius.

Kita vertus, kartais kyla įtarimų, kad valdžia, spausdama verslą mokesčiais, stengiasi būti jam gera užmerkdama akis arba netgi tiesiogiai sudarydama sąlygas stekenti stovinčius dar žemesnėje hierarchijos pakopoje – samdomus darbuotojus ir eilinius vartotojus ar pirkėjus.

Jei atrasti ryšį tarp samdomų darbuotojų mulkinimo statybose ar picerijose ir valdžios nuolaidžiavimų verslui, kiek sudėtinga, tai atvejai kai vartotojai paprasčiausiai parduodami lietuviško, ar užsienio kapitalo įmonėms tiesiog bado akis.

Akivaizdžiausias ir apimantis visus Lietuvos gyventojus „baudžiauninkų pardavimo“ atvejis, tai degtukų monopolio pardavimas švedams Smetonos laikais. Valdžia iš Švedijos degtukų akcinės bendrovės gavo 6 mln. JAV aukso dolerių paskolą su 6% metinėmis palūkanomis ir pažadą kasmet mokėti po 1,5 mln. litų akcizo mokesčio. Švedai gavo apsaugotą nuo konkurencijos rinką ir garantuotą pelną.
O ką gavo eiliniai Lietuvos žmonės? Brangesnius degtukus.
Kai jie pradėjo mažiau pirkti brangių degtukų ir naudotis žiebtuvėliais, valdžia apmokestino ir žiebtuvėlius. Ir labiausia man patinka, kaip ji argumentavo šį žingsnį: "Turint galvoje, kad žiebtuvėliai į Lietuvą įvežami iš užsienių ir kad dėl to jiems pirkti reikia svetimos valiutos, taip pat atsižvelgiant į tai, jog žiebtuvėlius beveik išimtinai naudoja rūkantieji, tad jie turi būti priskaityti prie prabangos dalykų, apdėjimas žiebtuvėlių mokesčiu tikslu sumažinti jų vartojimą Lietuvoje yra valstybės ūkio ir finansų politikos sumetimais pilnai pateisinamas", - oficialią nuomonę skelbė savaitraštis "Verslas".

Taigi dabartinė valdžia parduodama skandinavams Telekomo kontrolinį akcijų paketą ir pridėdama prie jo monopolines teises teikti laidines ryšio paslaugas, dviračio neišradinėjo. O kartu su vartotojais parduodant elektros, vandentiekio ar šilumos tinklus nereikia net monopolinių teisių. Kur gi jie dėsis? O jei atsiranda gudruolių, bandančių „naudotis žiebtuvėliais“, tuojau priimami monopolistams palankūs norminiai dokumentai neleidžiantys atsisakyti centralizuoto šildymo ar įmonėms pirkti aukštos įtampos elektrą tiesiai iš Lietuvos Energijos.

Bet dabartinės valdžios veiksmai daugiau įtakoja išorinę ekonominę, socialinę situaciją, Tautos mentalitetas, tai pat ir žmonių charakterio savybės paminėtos ankstesniame straipsnyje nesikeičia taip sparčiai. Įstatymais neįmanoma pakeisti žmonių mąstymo. Nors istorija rodo, kad kartais valdžia gali fiziškai išnaikinti mąstančius „netinkamai“, dabartinė Lietuvos valdžia tai daro daug humaniškiau. Tiesiog savo elgesiu verčia daugelį protingų, darbščių žmonių emigruoti. Žmones į užsienį veja ne tik pinigų stygius. Labiausiai žeidžia neteisingumas, nesiskaitymas su žmogumi visuose verslo ir valstybės institucijų lygiuose, kurio kaip bežiūrėsi tikrai yra pakankamai.

Taigi kokios dar valdžios ir kokiais metodais lietuvių tautoje naikino humaniškos, save ir kitus gerbiančios, sugebančios mąstyti savo galva ir nebijančios pasakyti ką galvoja, asmenybės bruožus. Ir iš viso ar tokie charakterio bruožai buvo kada nors būdingi daugumai lietuvių?

Kalbant apie neigiamas dabartinės Lietuvos žmonių savybes paprastai prisimenamas pokario sovietmetis.
Šis 50 metų laikotarpis labiausiai linksniuojamas kiekvieną kart kai bandome ieškoti kaltų dėl dabarties problemų. Ir tikrai ne be reikalo.
Apie prieškario ir pokario trėmimus dar sovietmečiu mano tėvas sakė taip: „Vežant į Sibirą visus bent kiek prakutusius ūkininkus, buvo genetiškai išnaikintas tautos darbštumas ir sumanumas. Paskelbus išdavikais ir šnipais visus kas aukštuosius mokslus baigė užsienyje, buvo iš esmės išnaikinti visi protingesni inteligentai. Pokario metu, Rusijoje jau seniai visur buvo kolchozai ir tikrai buvo aišku, kad ir čia po kelių metų bus tas pats, bet Lietuvoje atiminėjo žemę iš tų kas turėjo daugiau ir dalijo kaimynams tam kad sukiršintų žmones. O kai lietuviai jau pakankamai prisišaudė vieni kitus, apsidalijo „raudonais gaidžiais“, tada žemę atėmė iš visų, ir čia taip pat sutvėrė kolchzus“.

Ir svarbiausia, kad visa tai sovietų valdžia darė sąmoningai, planingai ir nuosekliai. Šią politiką Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministras V. Moltovas trumpai nusakė taip: „Svarbiausia iškirsti stulpus. Tvoros pačios išvirs“. Ir kirto. O iškirsti visada greičiau ir paprasčiau nei užauginti.

Visi vėlesni metai tarp pokario ir nepriklausomybės atgavimo buvo pilni prisitaikymo, nutylėjimų, melo ir orveliškos naujakalbės. Žmonės mokėsi „susiveikti“, „turėti blatą“, kalbėti (ir galvoti) taip kaip reikia. Jeigu turėti savo nuomonę ir ją pasakyti, buvo pavojinga, tai natūralu, kad išmokome nekalbėti, o vėliau ir negalvoti. Spauda ir televizija labai gerai ugdė išorinį lokusą, pasakydama žmonėms kaip jaustis, ką galvoti, kaip vertinti kitas šalis, kitas klases ir netgi meno kūrinius bei jų autorius. Ko vertas vien A. Solženycino romano „Gulago archpelagas“ visuotinis svarstymas ir pasmerkimas darbo kolektyvų susirinkimuose. Partorgai ir „eiliniai iš cecho“ rėžė ugningas kalbas smerkdami romaną ir jo autorių, kurių nei vieno nė akyse nebuvo regėję. O visi kiti pritarė ir plojo. Perstroikos laikais apie tai rašė vienas rusų poetas (berods Jevtušenka) „Ja ne čital roman, odnako, ja im predelno vozmuščion“ („aš neskaičiau romano, betgi, juo pasipiktinęs labai“ (rus.))

Karas ir vokiečių okupacija irgi negailestingai šienavo lietuvių šviesuolius (Kas beliko iš Lietuvos inteligentų „pasisvečiavusių“ vien Balio Sruogos aprašytame „Dievų miške“?). Daug darbščių, išsilavinusių, platesnio akiračio žmonių paliko Lietuvą kartu su besitraukiančiais vokiečiais ir daugiau čia nebegrįžo.

Du tarpukario Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečius reikėtų dalinti į du iš esmės besiskiriančius periodus. Pirmasis - tai Nepriklausomybės atgavimas, Laisvės kovos su bolševikais ir lenkais, bei demokratinės valstybės sukūrimas praktiškai „iš nieko“. Tai vienas iš nedaugelio, jei ne vienintelis (neskaitant Atgimimo) epizodas, per pastaruosius kelis šimtus metų, kai Lietuvos žmonės kovojo už savo teises, savo laisvę ir ta kova baigėsi pergale. Tai tikrai sustiprino žmonių tikėjimą teisingumu ir savo jėgomis.

Bet matyt to tikėjimo ir jėgų buvo per mažai, jei niekas rimčiau nepasipriešino, kai tų žmonių mokesčiais išlaikoma, apginkluota ir aprengta kariuomenė, Antano Smetonos vadovaujama, nuvertė jų pačių išrinktą prezidentą Kazį Grinių.
Gal būt Smetonos diktatūros metais Lietuvoje ir nebuvo tokio teroro kaip nacių okupacijos metu ar pokario sovietmečiu, bet su ja palyginus dabartinė Lukašenkos Baltarusija – tikra demokratijos viršūnė. Tad tais laikais laisvos minties ir laisvo žodžio bei demokratijos įgūdžių valdžia tikrai neugdė.

Kalbant apie tautos charakterio savybes ir žmonių vertybinius pasirinkimus nereikėtų aplenkti ir inteligentijos žiedo bei drąsių ir ryžtingų paprastų kaimo žmonių išnaikinimo ar išblaškymo po užsienius per 1831 ir 1863 m. bajorų ir valstiečių sukilimus. Tai buvo labai seniai, bet manau tai kažkiek įtakoja ir šių dienų tautiečių vertybes (jų nebuvimą) bei nepasitikėjimą savo jėgomis, savo galva.

Taigi, daug skirtingų valdžių įtakojo tai, kad šiandien esame tokie kokie esame. Kita vertus tai kokie esame, lemia kokią valdžią turime šiandien.

Amerikiečiai savo miestelyje ar gyvenamajame rajone labai skrupulingai puoselėja savo namo aplinką ir stebi kad kaimynai neatsiliktų. Ten kiekvienas supranta, jog didesnė tikimybė, kad tvarkingesnį rajoną gyventi rinksis padoresni ir labiau pasiturintys žmonės. Tuo pačiu jų miestelis ar rajonas labiau klestės, jų nekilnojamo turto vertė augs, jiems patiems ir jų vaikams ten gyventi bus geriau ir saugiau. Ir atvirkščiai – jei tu apleisi savo kiemą, kaimynas savo - rajonas pamažu taps šiukšlynu, tvarkingi žmonės, nors ir su nuostoliu, savo namus parduos labiau pabomžėjusiems tautiečiams ir ten atsiras dar vienas Harlemas.

Nenoriu būti blogu pranašu, bet atrodo jog Lietuva pamažu, bet užtikrintai, virsta dideliu Harlemu ir kiekvienas savaip sprendžia kaip prie to prisitaikyti. Vieni raito padus į „padoresnius rajonus“, kiti bando hierarchjoje užlipti kuo aukščiau ir prisiplėšti kuo daugiau. Tada tveria apie savo pilis ar „Turniškes“ kuo aukštesnes tvoras ir samdo apsaugą nuo savo tautos. Gudresni dar įsigyja rezervines rezidencijas padoresniuose rajonuose: Ispanijoje, Šveicarijoje ar JAV.

Deja, didžioji tautiečių dalis tyliai užsidaro į bejėgiškumo ir fatalizmo kiautą, nematydami, negalvodami ir nesitikėdami nieko gero. Netikėdami ir nebandydami savo veiksmais realiai pakeisti ką nors savo valstybės ar netgi savo asmeniniame gyvenime.

Komentarai

Viltė

Sveiki :)

Man tai primena klausimą apie vištą ir kiaušinį :) .. Tarsi klausimas teisingas, bet tai klausimas "nuo vidurio", ne nuo pradžių, todėl atsakymai gali būti įvairūs, ir nei vienas negali būti tikras. Tai tarsi klausimas pasidomėti giliau, bet ne gauti galutinį atsakymą. Lygiai taip pat sėkmingai galime klausti - kas atsirado pirmas - moteris ar kūdikis :)? Gal tuomet vertėtų pasidomėti - kas apskritai yra žmonija, kas yra Žemės planeta ir kaip čia žmonės atsirado, o ne nagrinėti klausimą - pirmas kūdikis ar moteris? Atsakymas į pirminį klausimą automatiškai duoda atsakymus į visus sekančius klausimus.

Kas liečia klausimą apie valdžią ir žmones, tai vėl gi klausimas ne nuo pradžių. Kad į jį atsakytume, tai turime suprasti - kokioje valdymo sistemoje gyvename, kaip ji išsivystė, kas valdo pasaulį, valstybes, žmones.. Žinoma, ir valdžia, ir žmonės daro vieni kitiems poveikį. Tačiau.. ar tolygus tas poveikis ir kas turi stipresnes poveikio priemones? Tarkim, susirinko nepatenkintų valdymu, nusivylusių protestuotojų minia ir kelia pagrįstus reikalavimus. Ar valdžia jų išklauso? Jau tai, kad susirinko grupė žmonių, įvardinama kaip agresija, ir jai "atremti" priešpastatomas policininkų būrys, vandens patrankos, guminės kulkos, ašarinės dujos. Visas šis arsenalas yra teisėtas, ir šaunantis į žmogų policininkas yra ginamas įstatymo. O štai netekęs kantrybės protestuotojas ir sviedęs į policininką akmenį jau yra nusikaltėlis, skustagalvis, treninguotas, runkelis ir t.t.. ir t. t.. Tai ar lygiavertės poveikio priemonės?

Tai va nuo tų poveikio arsenalo, o jų yra daug (žiniasklaida, teisėsauga, įstatymai..), tikrai daugiau nei pas eilinį pilietį, ir yra daromas poveikis. Ar galima tokiomis nelygiomis sąlygomis apskritai kelti taip klausimą, kad "esame verti tokios valdžios, kokie esame patys"?.. Aš manau, kad tikrai NE. Tai eilinė demagoginė formuluotė, nuimanti atsakomybę nuo darančių poveikį ir duodantį peno beprasmiškiems ginčams.

Tai tik mano nuomonė ir išvados, aš parašiau ją ne dėl ginčų, tiesiog man apmaudu, kai panašiomis formuluotėmis žeminami niekuo dėti geri žmonės. Juk ir psichologai įrodė, kad poveikis lengviausiai padaromas patikliems, geriems žmonėms.. Kad tu keli tokius klausimus, labai gerai, gal tikrai ne vienas žmogus dar kartą susimąstys ir paieškos gilesnių klausimų ir atsakymų, kurie leis pamatyti tikrą vaizdą.

Apie atsakomybę

Sveika, Vilte
Dėkui už komentarą:)

Dėl vištos ir kiaušinio, visiškai sutinku. Aš apie tai ir rašiau, tik kiek kitais žodžiais. O dėl to kas kiek ir už ką atsakingas, mūsų nuomonės, atrodo, išsiskiria jau ne pirmą kartą:) Pradėjęs rašyti savo nuomonę supratau, jog komentaras eilinį kartą virsta straipsniu:). Kai parašysiu iki galo - atsiūsiu.

Vladas

Viltė

O, tai puiku, lauksim naujo straipsnio..

Tačiau šiuo klausimu, apie žmonių kaltinimų - kokios valdžios nusipelnėt, tokią ir turit - mano nuomonės jau niekas nepakeis :) . Juk kai renka valdžią, žmonės TIKI tuo, ką deklaruoja savo programose, agitacijose kandidatai. Juk kandidatai tiesiai nesako: "žinot, einu į šiltą vietelę, padarysiu karjerą, apsirūpinsiu save ir savo vaikus, o pažadai.. pažadėjau-patiešijau, jokios atsakomybės". Tai sistema ydinga, kad sukuria sąlygas tokiam neatsakingumui, korupcijai ir nebaudžiamumui. O paskui žmones kaltina - gerus, sąžiningus, niekuo dėtus žmones, kurie vis dar pasitiki valdžia..

Būkime geri vieni kitiems, gražaus vakaro :)

Niekada nesakyk niekada:)

Sveika Vilte,
Aš dažniausiai sakau: "Šiuo metu man atrodo taip, bet atsiradus naujai informacijai ar nušvitus įžvalgai, ta nuomonė gai ir pasikeisti". Taigi, dabartinė nuomonė tokia:)

Kai žmonės TIKI t.y yra tikintieji, jie turi gyventi su valdžia duota iš Dievo. Popiežiumi, vyskupais, imperatoriais, karaliais ir jų vietininkais. Ar teko girdėti kad visi tikintieji rinktų vyskupą ar Popiežių, arba karalių?

Demokratinėje sistemoje tinkamą valdžią gali išrinkti tik piliečiai, kurie ne TIKI, bet sąmoningai, savarankiškai galvoja, atsimena kas buvo prieš metus ir praėjusioje kadencijoje ir nesitiki iš valdžios dangiškosios Manos, nes supranta kad visos žadamos dovanos bus apmokamos iš jų pačių atimtais pinigais ir dar dviguba kaina.

Tarpinį variantą tarp monarchijos ir demokratijos turime Baltarusijoje. Lukašenka yra renkamas, nes gerieji Baltarusijos žmonės juo TIKI. O jis savo ruožtu jais visais rūpinasi. Jam nereikia susikombinuoti pinigų sekančiai rinkiminei kompanijai, nes visa žiniasklaida ir taip sėdi jo kišenėje, taip pat valdininkų armija ten neauga kosminiu greičiu, nes valdžioje ten vis ta pati partija ir nereikia sukurti vis daugiau šiltų vietelių buvusiems ministrams bei naujos daugumos ir naujų "koalicijos partnerių" žentams ir meilužėms, todėl daugiau trupinių lieka tautai.

Pilnai sutinku, jog "sistema ydinga, kad sukuria sąlygas tokiam neatsakingumui, korupcijai ir nebaudžiamumui". Mano nuomone "geriems, sąžiningiems, niekuo dėtiems žmonėms, kurie vis dar pasitiki valdžia", reikalingas karalius ar "šlubas vokietis" jie tiesiog neturėtų dalyvauti tokiame nesąžiningame ir purviname žaidime kaip rinkimai, tada niekas jų ir neapgaudinėtų.

Dievas mato, aš nesiginčiju. Tai tik ligšiolinė mano nuomonė

Geros dienos:)
Vladas

Viltė

Vladai, šiuo atveju žodį "tiki" aš panaudojau kita prasme. Aš turėjau omenyje, kad žmonės tiki tuo, kad renkamieji atliks tai, ką žada padaryti. Tai ne tikėjimo religine prasme, o pasitikėjimo klausimas.

Dėl demokratijos - tai ji pas mus laikraštinė, o užkulisiuose verda visai kitoks "gyvenimas". Šia tema yra labai geras alegorinis Orvelo kūrinys - "gyvulių ferma", ten labai puikiai atskleidžiama, kaip sistema veikia žmogų. Manau, kad skaitei, yra ir filmas sukurtas.

Apie ligšiolinę nuomonę labai teisingai pasakei. Visi žmonės turi savo sukauptos informacijos, jos taikymo gyvenime, patirties rezultatus. Ja remiantis ir formuojama kiekvieno žmogaus pasaulėžiūra. Ir kuo daugiau ji atitinka realybę, tuo žmogus laimingesnis ir laisvesnis :) .

Nuo vaikystės esu žingeidi ir visą savo gyvenimą ieškau atsakymų į man iškilusius klausimus, tai jau yra sričių, kurių esmę supratau :). Tai liečia priklausomybes (alkoholį, tabaką..), valdymo sistemą, kai kuriuos būties, bendravimo, sąveikos, poveikio, sveikatingumo klausimus. Tos žinios, jų pritaikymas man labai padėjo. Žinoti Visko, žinoma, neįmanoma, nes gauti atsakymai iškelia vis naujus klausimus, tačiau jau yra klausimų, kurių esmė aiški, bet visuomet esu atvira papildomai informacijai :) .

Todėl ir įdomu pasiskaityti tavo ar kitų žmonių ieškojimų rezultatus ir pasikeisti nuomonėmis :) . Tau galiu nuoširdžiai padėkoti už publikacijas apie NLP - tai tikrai padėjo man, tiesiog sužadino norą pasigilinti, nes iki to jaučiau kažkokį atmetimą šiam klausimui.

Ir tau gražios dienos, šiandien pas mus net saulė pro debesis nusišypsojo :) , saulėtos nuotaikos!

Vladas

Sveika, Vilte:)

Stebiuosi kaip dažnai sutampa mūsų mintys ir vertinimai (o skirtumai duoda labai gero peno įžvalgoms ir pamąstymams:)). Analogiją su Orvelo "Gyvulių ūkiu" norėjau panaudoti rašydamas apie Lietuvą, kuri išsivadavo iš "šeimininko", bet išsaugojo hierarchinį mentalitetą. Ir natūralu, kad kažkas iš vietinių taikosi užimti šeimininko vietą hierarhcijoje ir (kas įdomiausia) dauguma likusiųjų (bent Lietuvoje) mano, kad naujasis šeimininkas PRIVALO JAIS RŪPINTIS.

Pabandysiu įkelti citatą iš straipsniu virstančio ankstesnio, nepublikuoto komentaro:):

"Dar vienas fenomenas, tai hierarchinis, arba egalitarinis požiūris į aplinkinius. Tarybiniais laikais visi gyvenome hierarchinėje aplinkoje. Ten buvo masės ir priešakinis pasaulinio proletariato būrys, epochos protas garbė ir sąžinė.

Atstovaujantis masėms privalėjo tiesiog gerai atlikti savo funkciją. Būti geru šaltkalviu, geru lakūnu ar stropia melžėja. O visu kitu pasirūpindavo stovintys aukščiau: duodavo bendrabutį, talonus televizoriui, pieną, dirbantiems kenksmingose sąlygose, nemokamą kelialapį, ir t.t.
Panaši situacija yra gero ūkininko ūkyje: šuo privalo būti sargus ir loti, arklys gerai traukti vežimą ir arklą, višta dėti kiaušinius, o karvė duoti daug pieno. Ir jiems visai neturi rūpėti iš kur žiemą atsiras šieno ar lesalo. Tuo rūpinasi stovintis aukštesnėje hierarchijos pakopoje. Todėl jis turi teisę spręsti ir kitus būties klausimus: ar karvę dar melžti, ar jau vežti į mėsos kombinatą, ar dedeklei dar leisti dėti kiaušinius, ar nelaukiant kol mėsa taps per kieta kišti ją į puodą ir t.t.

Lygiai taip pat "epochos garbė ir sąžinė" ne tik dalino talonus, bet ir sprendė kuriems "masių" atstovams galima išvykti pasidairyti už spygliuotos vielos tvorų o kuriems reikia vykti pakariauti į Afganistaną ar padirbėti į Černobylio atominės elektrinės avarijos zoną."

Taigi turime kiek paradoksalią situaciją: spygliuotos tvoros nebeliko, grandinė nelaiko prie būdos, į Afganistaną kariauti vyksta tik savanoriai, tačiau vis vien norime, kad mumis kažkas pasirūpintų: žiemą paduotų šieno ir numestų kaulą. Ir vien tik už tai, kad mes jais TIKIME (apie pasitikėjimą parašysiu toliau), už juos balsavome ir aplamai todėl kad mes esame.

Dabar išsakysiu savo nuomonę apie tai kuo skiriasi tikėjimas ir pasitikėjimas. Tikime dažniausiai paveikti, ar netgi sakyčiau, pahipnotizuoti autoritetų, gražių pažadų ar savo troškimų. Religinis tikėjimas šiuo atveju labai geras pavyzdys, bet jis ne vienintelis.

Tuo tarpu pasitikime, remdamiesi vienkartine ar netgi daugiakartine savo patirtimi. Pasitikėjimas remiasi realiais, objektyviais faktais. Mes pasitikime draugu kuris mūsų neapvylė sudėtingose gyvenimo situacijose. Kaip sakoma "su juo galima eiti ir į žvalgybą". Pasitikėjimas gali būti tikimybinio pobūdžio (pvz. sakoma pasitikiu 99 procentais. arba tikimybė kad šitas pardavėjas mus apgaus, vienas iš trijų), o tikėjimas yra dichotominis (juodai baltas) reiškinys. Arba tikime, arba ne.

Deja dauguma Lietuvos rinkėjų savo partiją ar jos lyderį pasirenka ir jais TIKI iš esmės religine prasme. Atrodo jie iš viso nenori nieko matyti, žinoti ir suprasti. Labai charakteringa istorija nutiko per antruosius rinkimus į Nepriklausomybę atgavusios Lietuvos Seimą.

Jonavoje į politkalinių ir tremtinių susirinkimą atvyko Sąjūdžio (o gal jau konservatorių) atstovai iš Vilniaus. Jie gan įdomiai ir konkrečiai pradėjo pasakoti kaip įsivaizduoja tolesnį valstybės ekonomikos pertvarkymą, kokie prioritetai vidaus ir užsienio politikos srityse. Neilgai trukus atsistojo vienas diedukas ir sako: "Jūs čia mums daug nešnekėkit. SAKYKIT KONKREČIAI - UŽ KĄ BALSUOT?" Ta prasme supraskite, kad partiją, kuria reikia tikėti mes jau pasirinkome ir savo svarbiausią darbą - teisingai balsuoti - atliksime. Jūs tik pasakykit už ką. Na, o paskui jau lauksime savo "šieno".

Čia tikrai nenoriu "užvažiuoti" ant konservatorių elektorato. Manau ir kitose "partijose" padėtis panaši, tik neturiu konkretaus gyvo pavyzdžio iliustracijai.

Tu, Vilte, reikalauji kad valdžia RŪPINTUSI šiais gerais, nuoširdžiais, naiviais, patikliais, darbščiais valdiniais. Aš siūlau galvoti, ką galime padaryti kad jie bent po truputį taptų sąmoningais, už save, savo artimuosius ir savo šalį atsakingais piliečiais.

Suprantu, kad daugybė žmonių, dėl aukščiau minėtų priežasčių, patenka į beviltiškas situacijas, kai būtina skubi pagalba ir tuo metu ne laikas filosofuoti apie sąmoningumo ugdymą. Lygiai, kai į gaisrą atvykę ugniagesiai pirmiausia turi gesinti pleškančią trobą, o ne pasakoti apie priešgaisrinės apsaugos taisykles.

Gero vakaro:)

Vladas

Viltė

Aš nerašiau, Vladai, kad reikalauju, kad valdžia rūpintųsi žmonėmis. Aš jau seniai iš nieko ir nieko nereikalauju :).. Tiesiog aš nuoširdžiai norėčiau, kad valdžia gerai, sąžiningai atliktų SAVO funkcijas, ir žmonės galėtų valstybėje gyventi oriai ir laimingai, o ne balansuoti ant išgyvenimo ribos, bandant sudurti galą su galu ir dar būti kaltinamais ir durninamais.

Beveik visi mano draugai emigravo. Ir ne kokie netikėliai, o išsilavinę, darbštūs žmonės. Ir ne genami smalsumo ar noro pažinti pasaulį, o išbandę visus įmanomus pragyvenimo būdus tėvynėje. Žinai, ką jie visi sako, nors kai kurie nepažįstami tarpusavyje? Kad ten, kur jie gyvena, valstybės labiau rūpinasi žmonėmis.. Nevardinsiu šalių, ne tame esmė. Taigi, reikalas ne tik materialiniuose dalykuose..

Gaunu daug laiškų, kuriuose žmonės aprašo tokias situacijas.. jie yra tokioje neviltyje, kad paprastas žmogiškas palaikymas, kaip tu ir rašai - maža ką padės, ten jau reikia "gaisrą gesinti".. Pavyzdžiui, žmogų darbo biržoje aprėkia už tai, kad jis neieško darbo, bet juk žmogus ir ateina į darbo biržą gauti darbą - tokios jos funkcijos, ir ateina jau išbandęs visus paieškų būdus,..ir t.t.. Kartais tikrai blogai jaučiuosi dėl to, kad niekuo negaliu padėti.

Sutinku su tavimi, kad reikia ugdyti sąmoningumą, tačiau - kas tai turi daryti? Kolkas viskas daroma priešingai - bukinama per visokius šou, apkalbas, melą, alkoholį, juslinius malonumus. Mes neturime bendrų tikslų, neturime geros ateities perspektyvos, visi suskirstyti grupelėmis ("elitas", paprasti ir nepaprasti žmonės, runkeliai ir t.t..), kurios tarpusavyje lojasi.

Taip, labai daug priklauso nuo žmogaus, aš tuo įsitikinau. Tačiau juk mes gyvename visuomenėje, esame jos dalis, ir norime ar ne - turime bendrų reikalų, pvz., mokesčių, įvairių pareigų pavidalu. Tai va, gyvenant visuomenėje, norėtųsi, kad tų pareigų našta nebūtų vienpusė, norėtųsi, kad visi sąžiningai atliktų tai, ką apsiėmė ar kam yra įpareigoti.

Čia tavo kolega Petras parašė labai gerą straipsnį, KAIP mėtomi valstybės pinigai prabangiems šaligatviams, kurie niekur neveda - proga pamąstyti apie sąžiningumą, atsakomybę ir tikslingumą.

Valstybė esame mes visi. Aš nežinau, kas turi atsitikti žmogui, kad jis išnaudotų, apgaudinėtų savo artimą, o pats pamptų ir dar savo artimo tyčiotųsi. Pakanka valstybės modelį pervesti į šeimos gyvenimo modelį, ir pamatome visą absurdą, kuriame esame verčiami gyventi. Tai kam čia reikia sąmoningumo pamokėlių?..

Dėkoju, Vladai, kad keli tokias svarbias temas, o ir aš dabar šiek tiek atsilaisvinau, todėl užeinu pas tave pabendrauti. Tikiuosi, neįkyrėjau :).

Jaukaus visiems vakaro :) .

Vladas

Sveika, Vilte,

Manęs neapleidžia jausmas, kad mes abu iš esmės kalbame apie labai panašius, ar netgi tapačius dalykus, tik tai, kad tema labai plati ir abiems skaudi, neleidžia nei vienam atsipalaiduoti ir išgirsti pašnekovą. Na kažkas panašaus į tai kaip neregiai čiupinėjo ir aptarinėjo dramblį. Gal tiesiog abu dar per daug turime ką pasakyti, kad galėtume pradėti klausyti kits kito(kad pradėtume matyti):)

Dar vienas įdomus momentas. Ar nenuostabu, kad diskutuodami tokia kiekvienam svarbia ir emociškai įtraukiančia tema, mes nepereiname į ginčą?

Apie ginčus ir įžeidinėjimus komentaruose atrodo jau esame šnekėję, bet neseniai skaitant eilinį straipsnį apie interneto komentarus į galvą atėjo dar viena mintis: komentatoriai pereina į asmeniškumus ir ginčus tada, kai jie bando sau ir kitam įrodyti aukštesnę savo vietą hierarchijoje (aš grįžtu prie savo "arkliuko", bet visų žmogaus psichikos fenomenų vienu metu gi neaptarsi:)). Ir tik tada, kai bendraujantys nebando išsiaiškinti ir įrodyti "kas čia ko vertas", galima ramiai ir konstruktyviai diskutuoti viena ar kita tema. Čia iš esmės nesvarbu kiek kuris turi žinių vienoje ar kitoje srityje ar kokia bendraujančių socialinė ir finansinė situacija. Tai egalitarinis (nesiekiantis įrodyti savo pranašumo, arba garbinti pranašesnį) bendravimo ir požiūrio į aplinkinius būdas. Egalitarinis bendravimo būdas įmanomas ne tik tarp anoniminių komentatorių internete, bet ir tarp šeimos narių, bendradarbių, darbdavio ir samdomo darbuotojo ar tarp valdžios ir tautos.

Drįstu spėti, jog su tokiu bendravimu (ir požiūriu) užsienyje susidūrę tautiečiai sako, kad ten "valdžia rūpinasi žmonėmis", arba "ten darbdavys elgiasi kaip žmogus".

Grįžtant prie mūsų bendravimo, čia komentaruose. Ar galime teigti kad mes neprarandame orumo, ar mes bendraujame oriai? Manau kad taip. Ar reikia už tai padėkoti Lietuvos valdžiai? Gal nelabai...

Tavo mintis apie tai, kad valstybė turėtų užtikrinti žmonėms galimybę gyventi oriai nėra nauja. Pastaruoju metu apie tai kalbama pakankamai dažnai, pabrėžiant kad su tokiu pensijų, pašalpų ir atlyginimų lygiu (įvertinant, kad dauguma kainų pavijo ir pralenkė europinį lygį) oriai gyventi neįmanoma.
Kaip manai, kokios turi būti žmogaus ir šeimos pajamos, kad jie galėtų gyventi oriai ir garbingai?
Ar galime pasakyti, kad pvz. visi seimo nariai ir ministrai gyvena oriai ir garbingai?
Ar gali oriai ir garbingai gyventi verslininkas, kuriam dirba 50 ar 500 darbuotojų?
Ar gali suaugusių žmonių šeima gyventi oriai ir garbingai rajono centre stovinčiame daugiabutyje, kur dauguma kaimynų - išmirštantys pensininkai, virš galvos dažnai baliavojama ir kaimynų sūnus leidžia trankią muziką, o per virtuvę retkarčiais perbėga pasimetęs tarakonas?
Ar Lietuvoje iš viso yra žmonių gyvenančių oriai ir garbingai?

Kaip manai, kodėl nemažai Lietuvos žmonių emigravo, bet kiti to nedaro nors "balansuoja ant išgyvenimo ribos, bandydami sudurti galą su galu", o dar kiti netgi prie šitos valdžios (ir nebūdami valdininkais) dar sugeba visai pakenčiamai gyventi? Kaip tau pačiai asmeniškai sekasi arba nesiseka (į šį klausimą gali atsakyti tik pati sau), ar "balansuoji ant išgyvenimo ribos, bandydama sudurti galą su galu"? o gal "išnaudoji, apgaudinėji savo artimą, o pati pampsti"??

Aš pilnai sutinku, kad valdžios vyrų sprendimai, elgesys ir demonstruojamas požiūris į žmones įtakoja žmonių savivertės ir orumo jausmą. Finansinės situacijos (ypač santykyje su aplinkiniais) dedamoji neabejotinai irgi turi reikšmės, tačiau, man atrodo tu, Vilte, daug kuo domiesi ir tau nebus naujiena, kad buvo žmonių, kurie savo žmogiškąjį orumą sugebėjo išsaugoti Sibiro lageriuose, pokario partizanų bunkeriuose ar koncentracijos stovyklose. Ten jiems tikrai nebuvo saldu ir lengva.

Ar gyvenimas orus ir garbingas kažkiek priklauso nuo turimų pajamų ir turto, nuo valdžios elgesio ir požiūrio į tave taipogi kažkiek priklauso, bet žymiai labiau priklauso nuo visai kitų faktorių.

Visų pirma nuo to kaip tave vertina ir į tave žiūri artimiausi TAU REIKŠMINGI ŽMONĖS. Arba naudojant britų psichiatro D.W. Winnicoto išsireiškimą, KOKĮ SAVO ATVAIZDĄ TU MATAI APLINKINIŲ, TAU SVARBIŲ, ŽMONIŲ AKYSE.
Nuo to labai priklauso kaip mes vertiname save ir savo gyvenimą. Šis vertinimas savo ruožtu įtakoja mūsų elgesį, o elgesys – mūsų vaizdą tų žmonių akyse.

Galima sakyti užburtas ratas, bet praktiškai kiekvienoje grandyje kažkas kažką gali keisti (ir keičia, nes aplink mus visada vyksta daugybė kitų procesų).

Populiariojoje literatūroje apie šiuos keitimus kalbama dažnai. Vienas raginimų – atgauti ar padidinti savo savivertės jausmą. Kitas teigiamas poveikis – sąmoningai bandyti keisti savo neefektyvų elgesį. Ir trečias – keisti savo požiūrį į žmones kurių elgesį ir savivertę norime keisti. Jei labiau pasitikėsim vaiku ar pavaldiniais – tikėtina kad jie taps savarankiškesni iniciatyvesni ir sąžiningesni ir t.t.

Lygiai taip pat galima viską keisti ir priešinga kryptimi. Kiek hiperbolizuojant galima pasakyti: „Duodamas išmaldą ir gailėdamasis žmogaus, tu jį verti elgeta“. Gal būt padėti parkritusiam mes galime paduodami ranką IR PASTATYDAMI JĮ GRETA SAVĘS. T.y. nesukurdami hierarchnės situacijos, o parodydami kad iš esmės jis yra toks pats žmogus, kaip ir mes. (na, gal šiuo momentu turi mažiau pinigų ar pakliuvo į kokią kitą bėdą).

Tai, kas pasakyta aukščiau, galioja bendraujant su emociškai artimais žmonėmis.(gal netgi reikėtų pridėti „su kuriais nesame hierarchniame santykyje) Galime be galo demonstruoti pasitikėjimą telefoniniais sukčiais, atiduoti jiems kelias dešimtis tūkstančių litų, bet jie nuo to netaps sąžiningesni. Jie tai priims kaip patvirtinimą, kad jūs tikrai esate už juos kvailesnis, t.y. stovite žemesnėje hierarchijos pakopoje.

Taigi, jei valdžios vyrai nėra man labai reikšmingi, svarbūs ir emociškai artimi, jų požiūris netgi į mane, kaip konkretų žmogų, mano orumo ir savivertės praktiškai neįtakoja. Svarbiausia, kad aš turėčiau tegul ir nedidelį ratą žmonių, kurių akyse būčiau gerbiamas (DĖMESIO, NE GARBINAMAS, BET GERBIAMAS) ir vertinamas kaip žmogus (ir taip suvokčiau pats save), ir mano gyvenimas tampa orus ir garbingas. Kaip taisyklė tuos žmones pvz. tave, Vilte:), aš irgi gerbiu ir vertinu.

Na gal užteks, nes komentaras virs netgi ne straipsniu, bet knyga:)

Iš tikro, sklandžiai ir trumpai surašyti tai ką galvoji nelengva, bet šia diskusija aš džiaugiuosi:)

Geros dienos

Vladas

kazi

Kodel neatrodo jog butu tas visuotinis protas valdantis valstybe , ar sistemingai griaunantis visuomene....Paprasciausiai valdo godumas. Principas ciupk ir bek ka pavoges.Godumas kiekvieno prasibrovusio iki lovio