Krikščioniška šizofrenija

Kategorijos: 

Aš vis įsipainioju į ginčus dėl alkoholio. Iš tiesų tai ginčai dėl žmogaus. Ar gali žmogus būti laisvas tiktai nuo alkoholio, o visą kitą protelį valdys, tarkime, juodaskverniai?..

Ar gali žmogus būti laisvas nuo vyno ir vienu sykiu garbinti vyną?

Ne, ne ne!.. Vykit šalin iliuziją.

Nemetę krikščionybės ir nenustoję garbinti vyno, neišvaduosite smegenų iš alkoholio. Jūs taip ir liksit kankintis, priešrataudaimi patys sau ir sveikam protui. Jūs mesite, grįšite, klupsite, kelsitės ir taip nuo dvejonių kankinsitės visą gyvenimą.

Šiandien sutikau du skilusio proto davatkas, kurie siūlo nuvainikuoti alkoholį iki "beverčio sklysčio", bet kartu Bažnyčioje garbinti jį ir laikyti Dievo krauju. Kad būtų lengviau prieštarauti sau patiems, jie susikūrė tokią saviapgaulę: girdi, krikščionių bažnyčiose yra garbinamas ne vynas, bet... šviežios vynuogių sultys!

Įsivaizduojat? Pagal tokį protelį išeitų, kad jų dievažmogio gyslomis tekėjęs ne vynas, bet šviežios vynuogių sultais, tas dievažmogis pagal evangelijų pasakas vestuvėse vandenį vertęs ne vynu, bet šviežiomis vynuogių sultmis, nuo kurių visi kažkodėl apgirtėjo. Ir tai - dar ne viskas. Mums taip tik atrodo, kad krikščionybė moko garbinti vyną, bet iš tiesų kunigai kalba apie šviežias vynuogių sultis, tik mums kažkodėl pasigirsta "vynas". Ar negana beprotybės?

Taigi vienu metu garbinant alkoholį ir kartu jį negailestingai nuvainikuojant, šizofrenijos garsai neišvengiami. Todėl pasirinkite: arba metate vyno garbintojų religiją ir nuvainikuojate alkoholį, arba liekate ištikimi alkoholikai.