Kuo baisi nemokšiškumo pilnatis?

Kategorijos: 

Žiūriu, Lietuvos policija, pradėjusi internetu skleisti prietarus, tampa oficiali valstybės išlaikoma nemokšiškumo ir prietarų institucija. Ar be pilnaties nepakenks jai ir juodi katinai, bobos tuščiais kibirais?..

Įdomu, gal šalia bananų jie nešiojasi ir virgules nusikaltėliams rasti? Būtų visai logiška.

Bet gal vis dėlto pilnatis iš tiesų baisi, ir ne tik policijai?

Mėnulio pilnaties poveikis žmonėms seniai ištyrinėtas ir aprašytas. Trumpai papasakosiu apie vieną tyrimą, aprašytą Maerso psichologijos vadovėlyje.

Socialiniai psichologai apklausė didelę grupę policininkų, gaisrininkų ir medikų, ar pilnatis daro kokį poveikį. Visi patvirtino - daro! Girdi, daugiau ligų, daugiau nusikaltimų, daugiau nelaimių. Neduok dieve budėti per pilnatį!

Tada buvo surinkti budėjimų žurnalai, duomenys suvesti į kompiuterį. Atsakymas - "statistiškai reikšmingų pakitimų nėra". Paprasčiau sakant, jokio pilnaties poveikio tiems dalykams.

Kyla toks klausimas - o kodėl jie tiki?

Atsakymas psichologinis - tai tas pats mokslui seniai žinomas nuostatų (ir prietarų) formavimosi mechanizmas. Jeigu aš tikiu pilnaties baisumu, tai per pilnatį pastebiu visus pasitaikiusius baisius dalykus - mirtis, gaisrus, nužudymus. O jei per pilnatį nieko baisaus neatsitinka, žmogaus atmintis to nefiksuoja. Paprastai žmonės atsirenka tai, kas patvirtina jų nuostatas (tikėjimus, prietarus) ir ignoruoja tai, kas prieštarauja jiems.

Lieka dar viena problema: o gal tikėjimas pilnaties baisumu prietaringam širdies liga sergančiam žmogui gali suveikti kaip neigiamas placebas ir sukelti infarktą? Tas reikalas irgi tirtas. Rezultatas tas pats - nulis.

Taigi baisi yra ne pilnatis, bet prietaras. Prietarai gimdo vienas kitą, veisiasi tarsi virusas, o prietaringoje visuomenėje mokslo žinios  sunkiau skinasi kelią. Kartais tai gali būti itin pavojinga, tarkim, kada epidemijos metu išplinta "antivakcininis" prietaras.

Komentarai

kam taip griežtai, taigi

kam taip griežtai, taigi juokauja. O ir kiekvienam juoke yra dalelė tiesos. Pora draugų dirbantys klinikų priimamajame, nemokamos psi pagalbos linijose asmeniškai liudijo, kad per pilnatį visad apgulimas būna ir visokie bezpridielai daros. Prietarai nemadinga, nedera prie modernaus žmogaus rūbo, bet jie visad mus lydėjo ir saugojo psichiką nuo per didelės atsakomybės. Ir manau, kad lydės sėkmingai ir toliau, kad ir kokie pažangūs būsim.

Todėl ir rašau

Matai, kvailiuk, todėl ir rašau, kad yra daugiau tokių kaip tu: atlikti tyrimai apie jūsų paistalus, o jūs ir toliau svaičiojate, kad tuose paistaluose yra tiesos. Kas kvailas iš prigimties, tam nepadės jokie tyrimai.