Po pilną ir iki dugno!

Kategorijos: 

Kalėdų daugiadienės dar nepasibaigė. Jos tęsiasi ir buityje, ir bažnyčioje, kur vyksta ritualinis girtavimas.

Alkoholikų kunigas viename tinklalapyje primena: "Nepamirškite, jog Vilniaus "Dieviškojo Gailestingumo" šventovėje bus šventinamas vynas, todėl į bažnyčią atsineškite tik alkoholinio vyno, o ne įvairių alkoholinių gėrimų".

Ar bažnyčioje bus geriama? Taip, žinoma. Iš tiesų vyną mauks  tiktai kunigas, o kiti pasvajos. Kunigas kviečia juos visus - vyrus, moteris ir vaikus - vyną gerti bent mintyse: "Kai kunigas pakels Eucharistinę vyno taurę, tai jūs mielieji, savo mintyse taip pat pakelkite Kūdikėlio Jėzaus Eucharistinio vyno taurę už Jėzaus gimtadienį, kad vynas dar labiau pavirstų šventu krauju". Vynas  virsta dievo krauju, kai girtaujamą iš širdies su tam tikromis maldomis.

Alkoholikų kunigas įsoėja, kad Eucharistinis vynas žymiai skirsis nuo kitų alkoholikų atsinešto vynelio. Mat Eucharistinis vynas po kunigo burtažodžių taps Kristaus krauju, o ne paprastu vynu. Kitų alkoholikų suneštas vynas  nebus Eucharistinis, todėl, kad jis nevirs Kristaus krauju, o tik bus pašventintas paprastesniais burtais. Sunku pasakyti, kodėl vienas virs, o kitas nevirs. Bet nesvarbu - į galvą duos neblogai ir tas susineštinis.

Krikščionybė - vienintelė užsilikusi religija, girtavimui suteikusi šventumo statusą, o alkoholį pakėlusi į dievo kraujo rangą. Šitą tradiciją jie perėmė iš Antikos graikų, turėjusių vyndarių dievą Dionisą - Jėzaus Kristaus pirmtaką. Šiandien krikščionių davatkos vengia žinoti, kad Dionisas gimė iš nekaltos mergelės, kuriai vaiką įtaisė dievas, Dioniso gyslomis irgi tekėjo vynas - ne kraujas, o po mirties Dionizas prisikėlė trečią dieną. Po to visas Dioniso savybes perėmė krikščionių Kristus.

Dabar išgerkim ir mes. Po pilną!..