Kaip padaryti stebuklą?

Kategorijos: 

Šiauliuose prikibo protestantų reklamos agentė, kad paskaitytume apie tikrąjį Dievą. Norėjau ko nors apie netikrąjį, bet pamačiau, kad ji nori įsiūlyti popieriaus.

- Aha, labai noriu, ir kuo daugiau! - sušukau džiaugsmingai ir čiupau už davatkos popierinių brošiūrų, bet ši kažkaip  insktinktyviai jas atitraukė ir padavė tik kelias.

- Daugiau, daugiau! - ėmiau pats prašyti, nors kiti tokio šlamšto paprastai kratosi. - Paplatinčiau giminei!

- Oho! - apsidžiaugė davatka ir ėmė raustis po rankinuką. - Dar turiu kelias...

- Mano giminaičiai tokie atitrūkę nuo tikrojo Dievo, - informavau ją. - Norėčiau apšviesti.

- Dievas jus laimins! - džiaugėsi davatka. Rankinuke ji turėjo dar kažkokių storesnių popierinių knygelių, bet nedavė. Davė saują popierinių brošiūrų ir nuėjo laiminga.

Mano draugas stovėjo nusigręžęs - jam, nusidėjėliui, buvo sunku sulaikyti juoką.

Brošiūrėles parsivežiau į namus ir padėjau į vietą. Prakurų niekada ne per daug. Vakare atėjo daktaras ir pamatę neįprastą literatūrą.

- Skaityk apie tikrąjį Dievą ir atgailauk, - pasiūliau jam, ir jis ėmė raustis po mano biblioteką.

Pasirodo, brošiūros buvo apie tikrąjį Dievą ir apie stebuklus. Ar būna stebuklų? Žinoma, būna! Šiandien aš padariau net kelis: pradžiuginau priekabiaujančią davatką savo tikėjimu, padėjau jai įvykdyti makulatūros platinimo planą, pralinksminau savo draugą ir daktarui suteikiau šansą sužinoti apie stebuklus. Didžiausias stebuklas įvyko su daktaru - jis labai susidomėjo pasakomis apie angelus, tikrąjį Dievą ir stebuklus. Taip susidomėjo, kad iškaulijo iš manęs kelias brošiūras ir išsinešė.

Nuo to laiko jis nebegeria.

Dėl gėrimo, aišku, juokauju. Kaip gėrė, taip geria toliau. Pragėrė ir darbą, ir skalpelį. Užtat jam reikalingi stebuklai. Visada,  kai žmogus nesusitvarko su realybe, mauna į stebuklus - ten, kur dievulis, šventoji dvasia, angelai ir kiti sparnuočiai kažką už tave padaro. Tiesą sakant, nieko jie nepadaro, bet suteikia stiprią pagalbą, kai nori apgauti save.

Dabar supratot, kaip padaryti stebuklą?

Stebuklą padarysi tiek tiems, kurie nori būti apmauti. Jeigu nesisiūlai ekstrasensui, burtininkui, kunigui, pastoriui, kortų būrėjui, jeigu netrokšti apgaulės, jie tavęs niekaip neapmaus. Užtat kai pristoja žmogus, kuris geidžia iliuzijos - apdumk jo primerktas akis, padaryk jam tikrą stebuklą.

Juk šitaip paprasta!