Šiaip ar taip - data...

Kategorijos: 

Liūdna žiūrėti į tas jų iškilmes.
Dabar jie kviečia į naują Sąjūdį, bet reiktų pirma pabaigti su šituo.
Imti ir sąžiningas pasakyti, kur nuvedė kelias, kuriuo pasukom tada. Į tautinį atgimimą, į demokratiją, socialinį teisingumą?.. Pakilome ir suklestėjome ar atsidūrėm ant išnykimo ribos?
Ar eisim toliau iškilmingu keliu, ar pasakysime - ne, pavojus, tai buvo aklavietė!
Ar pripažinsim, kad buvome naivūs, kvaili ir nesupratom, kur kišame nosį? Bet šviesuliai negali būti kvaili!
Žodžiu, viskas gerai, dar galime pakritikuoti. Dar juk neuždraudė.