Simboliai už realybę

Kategorijos: 

Simboliai tebėra. Vėliava, Vytis, Himnas. Net Konstitucija!
Kodėl sakot, kad nebėra nepriklausomybės?
Juk švenčiamas šimtmetis! Buvo tiek renginių - kūrenami simboliniai laužai, nešamos vėliavos ir kiti simboliai, simboliškai šaunama į orą, pasirašomi simboliniai pasižadėjimai. Šimtą sykių pabrėžta, kad ši valstybė yra ta pati nepriklausoma, kuri prasidėjo tada, prieš šimtą metų.
Tikrai ta pati nepriklausoma, kuri savo įstatymų nederino nei su Maskva, nei su Briuseliu, kuri turėjo tą patį litą, tokią pat konstitucijos viršenybę virš visų įstatymų ir susitarimų?..
Na, gal ne visai ta pati, bet simbolius turim!
Simbolinė juk neišnyko!
O ir simbolinė tauta tebeturi simbolinę valdžią, kurią garantuoja simbolinėj konstitucijoj įrašyta teisė į simbolinius rinkimų ritualus. Turėdamas simbolinį pasirinkimą tarp tokio ir to paties, kiekvienas pilietis gali laisvai ir nevaržomai išreikšti savo simbolinę valią.
Simboliai žavi, simboliai jaudina. Kiti suklumpa, bučiuodami simbolį, kiti pravirksta, giedodami jį.
O, kad ir mokesčiai būtų simboliniai!..