Stirna sąžinės turi mažai

Kategorijos: 

Štai ji vėl čia nuo labo ryto. Pasilenkia, nučiumpa obuolį, greitosiomis sužiaumoja ir susigėdusi baukščiai žiūri į langus.
Sąžinė. Dalindamas sąžinę, Viešpac Dievas davė trupinuką ir jai.
Labai mažą likutį - kas po manęs liko.
Būtų davęs daugiau - ta žinotų, kaip elgtis. Pririjusi obuolių ir nutukusi, ateitų jinai į mano kiemą, sakytų:
- Dabar, šeimininke, mane palaimink ir išsikepk.
Žmonės tai eina už savo šeimininką - karalių, prezidentą, premjerą, - virsti mėsa!