Tai jūs atsakingi

Kategorijos: 

Anksčiau buvo tarp jų šioks toks skirtumas. Konservai gąsdino, kad socdemai parduos rusams, o socdemai gąsdino Landsbergio diktatūra. Landsbergis pamažu nuseno, tai dabar tie ir anie gąsdina rusais.
 
O kaip rinktis? Juk balsuoti turime atsakingai. Juk mes, rinkėjai, esame atsakingi už tai, ką išrinktieji išdarinėja su mumis. Ne jie atsakingi, bet mes.
 
Nerinkime tų, kurie mums atliko naktinę reformą. Turėsime tuos, kurie mums įtaisė vergovės kodeksą. Tai mes, rinkėjai, atsakingi ir už naktinę reformą, ir už vergovės kodeksą. Ne jie, bet ne mes.
 
Atsakingi rinkėjai žiūri į tuos ir į anuos, bet nebemato skirtumų. Kur čia kairė, o kur dešinė? Dešinė - tai pensijų mažinimas, kairė - atostogų trumpinimas? Kažkas čia ne taip...
 
Skaitykite rinkimines programas - nuostabių politinių frazių rinkinius. Sako, programose yra kažkokių skirtumų. Vieni planuoja vienaip, kiti - kitaip, vieni - patraukliai, kiti - dar patraukliau. Sumažinsim, gal net sustabdysim migraciją, pakelsim tą ir nuleisim aną. Svarbiausia - žmogus, mes nusipelnę gyventi geriau, orus žmogus - stipri tauta, mes galime tai, ko negali kiti... Tie kiti sako, kad tokiems planams neužteks milijonų ir milijardų, bet neimkit į galvą. Kam tie milijardai? Juk niekas to nedarė ir nedarys. Studijuokit, ir tiek. Jeigu parašyta, kažkas turi skaityti.
 
Tingit skaityti, ieškoti idėjų? Irgi ne bėda! Tikrųjų idėjų niekas vis tiek nerašys. Ar prieš anuos rinkimus žadėjo šitie, kad užtaisys mums vergovės kodeksą? O tie kiti į savo programą buvo įrašę naktinę reformą? Todėl neimkit į galvą - jie žino geriau, ką su mumis padaryti. Reikės - mokesčius kels, ilgins pensijų amžių, didins baudas ir nuoskaitas. Užtat būkime atsakingi.
 
Gal manote išvengti atsakomybės, visai nebalsuodami? Sakote, nebalsavau nei už naktinę reformą, nei už vergovės kodeksą? Šventas naivume! Tai jūs, kurie nėjot balsuoti, kalčiausi už viską! Nebalsavot - tai kaip drįstate kritikuoti?
 
O ką daryti? Balsuokit. Arba nebalsuokit. Vis tiek esate atsakingi. Jūs, o ne jie.