Tikintieji - gėris, bedieviai - blogis

Kategorijos: 

Baisu, ką daro bedieviai!

Štai lietrytis praneša, kad Marijampolės bedieviai apšaudė medinį kryžių. Mat Gudinės kaime moteris pastebėjo, jog apgadintas medinis kryžius. Įtariama, kad į kryžių buvo šauta, matomos dvi šūvio paliktos žymės. Ne musulmonas gi šovė - kažkoks bedievis!

Šilutės rajono bažnyčią prieš didžiąsias metų šventes aplankė bedieviai. Apie tai praneša 15minutis tiesos šaltinis. Pasirodo, Gardamo kaime pastebėta, kad iš bažnyčios, išdaužus lango stiklą ir sulaužius viduje buvusias tris aukų dėžutes, pavogti pinigai. Dar neaišku, kas vogė, bet jau visiškai aišku - bedieviai. Negi koks tikintysis ar zakristijonas vogs? Kur jūs matėte tikintį vagį?

Panašiai atsitiko ir lapkričio pirmąją. Tas pats tiesos šaltinis praneša: "Visų šventųjų dieną antkapių gamybos firmą Prienų rajone aplankė bedieviai – pavogti du mikroautobusai". Kas daugiau vogs mikroautobusus „Ford Transit“ ir „VW Transporter“, negi tikintieji?

Būna, kad bedieviai padega pievų žolę. Apie tai praneša Plungės rajono "Plungė": "Kaip informavo rajono aplinkos apsaugos inspektorius Rokas Šatkus, net Šv. Velykų dieną Babrungo kaime degė žolė. Tokius žmones pareigūnas vadina bedieviais".

O dabar įsivaizduokime tokius spaudos pranešimus: tikintysis padarė avariją ir pasišalino iš įvykio vietos. Nežinomas tikintysis išprievartavo moterį ir apiplėšė. Du tikintieji sumušė ir apiplėšė pensininką. Pagal statistikos duomenis absoliuti dauguma kalėjimuose sėdinčių nuteistųjų yra tikintieji, tai nelabai apsiriktume, jeigu viešai praneštume: Lukiškių kalėjime kilo tikinčiųjų maištas... Tikintieji recidyvistai reikalauja daugiau teisių... Berlyne siautėjo tikintieji iškrypėliai...

Ne, tai neįmanoma! Po tokių pranešimų būtų iškelta baudžiamoji byla už neapykantos kurstymą. Kurstyti prieš tikinčiuosius negalima. Su tuo sutinku ir aš. O prieš bedievius?

Bedieviai - kas kita. Juk tai - įsikūnijęs blogis.

Ką reiškia pats žodis - bedievis?

Užmeskime akį į žodynus. zodynai.igloro pateikia tokias "bedievis" žodžio reikšmes: nuožmus, piktas morališkai labai blogai blogis.

Sinonimų žodynas siūlo tokius bedievio sinonimus: piktas, blogas, negeras, nuodėmingas, nelabas, išdykęs, niršus, įniršęs, pavojingas, baisus, nemalonus...

O ką apie bedievius tikintiesiems sako bažnyčios tėvai, tarkime, dykumų tėvai? Kipro vyskupas Epifanijus: "Teisuoliai nusideda lūpomis, o bedieviai nusideda visu kūnu".

Kažkoks perlenkimas?

Ne, visiškai ne! Toks mokymas visiškai atitinka Šventąjį raštą. Štai, paskaitykime Antrąją Samulio knygą, 23 skyrių:

"6 O visi bedieviai yra tarsi dagiai,

nubloškiami šalin,

nes jų negalima paimti į rankas.

7 Kas nori juos paliesti,

turi pasiimti geležinę kartį

ar ieties kotą".

Na, bedieviai, dabar jums aišku, kas tokie esate tikintiesiems? Jūsų net liesti negalima - tik geležine kartimi, ieties kotu!..

Ir tai - ne fanatikų kliedesiai. Tai - iš pačios gilumos, iš pačio Tiesos šaltinio, nuo kurio prasideda trys didžiausios religijos. Pabaigai - atseit šmaikšti ir religijos toną atspindinti  karikatūra: