Vinies iliuzija

Kategorijos: 

Į palatą atėjo toks prietranka su kasele ir pradėjo mokyti, kad mūsų skausmai yra proto išgalvota iliuzija. Bet jeigu įstotume į jo religiją, užsiaugintume kasą ir nušvistume, tai netikėtai pamatytume, kad krimstis nėra ko, nes viskas - mūsų proto išsigalvojimai.

- Tai ir mano lūžusi koja - iliuzija? - paklausė kažkas iš mūsiškių.

- Taip, žinoma, - atsakė guru. - Tu patikėjai ir kankiniesi.

- Tai ir tuščia lėkštė po nosim - iliuzija? Iš tiesų ji pilna?

- Aišku, gali sakyti - tuščia, gali sakyti - pilna. Juk ji pilna oro. Nieko tikro nėra, viskas priklauso nuo to, ką tu sakai.

Visi nustebę sustingome lyg prikalti prie kėdžių, tik Alius Sakinis muistėsi.

- Jūs kažko nepatenkintas? - paklausė guru. - Su kažkuo nesutinkat?

- Ne, sutinku su viskuo, - nuolankiai atsakė Alius. - Tik į subinę duria vinies iliuzija. Gal pasikeiskime taburetėmis?