Po netekties

Kategorijos: 

Kada nutrūkau nuo šitos grandinės, aplinkiniai sakė: Petrai, atsiliksi nuo gyvenimo, nebesuprasi, kas vyksta pasaulyje.
Ir tikrai! Dabar jums tikrai negalėčiau pasakyti, kokį naują terorizmo aktą ištyrė koks Valatka ir kokį naujų durnių sluoksnį aptiko mūsų visuomenėj koks Užkelnis. Sako, jo pavardė net ne Užkelnis, bet Užkulnis ar kažkaip...
O Linkevičius apie naujas grėsmes, o Grybauskaitė apie maniaką Putiną? Aš to irgi nežinau.
Pasaulis - tai televizorius. Aš netekau pasaulio.

Komentarai

Jau kokius 5m nežiūriu

Kažkada intensyviai žiūrėjau, bet tada, kai dar buvo mikrovisatos mmds televizija nekoduota. TV dirbdavo kaip fonas, bet pagrinde filmukai apie žvėrelius ir techniką. Poto baigėsi. Lietuviškos TV iš viso nelabai ir žiūrėjau. Todėl tikrai atitrūkau... nuo Lietuviško popso ir politikos. Net ir dabar pažįstami galvoja kad aš išsidirbinėju, jei paklausęs jų pokalbiu staiga paklausiu kas per vienas yra kokia "mija" ar "zvonkė". Net per internetus nelabai skaitau to popso. Galiu pasidomėti užsienio politika ar šiaip patrolinti rusus vatnikus rusų puslapiuose, bet visuomet stengiuos gauti informacijos iš abiejų pusių. O kas dėl pramogų- internetas padėjo susirinkti didelę muzikos kolekciją, filmai- filmukai irgi iš ten pat. Pagrindinis piratinio interneto privalumas- nėra reklamos ir nėra sutarčių. Noriu žiūriu, noriu ir ištrinu. Jei mokėčiau už kokius nors filmus, atsirastu ta kvaila mintis- reikia pažiūrėti, gi sumokėjau 1 pinigą...

Vis dėlto auka

Kaip matau, vis dėlto esi paveiktas propagandos. Labai paveiktas.

Propagandos aukos, aš juos vadinu zombiais, neįstengia suprasti, kad nėra "savos" ir "priešiškos" propagandos, toks skirstymas netinka. Iš tiesų bet kokia propaganda, tiek vienos, tiek kitos pusės, yra skirta mulkinti žmogų, taigi bet kokia propaganda yra priešiška jam. Daug pavojingesnė žmogui yra jo šalies, intensyviausiai veikianti  propaganda, kurią jis net ima laikyti "sava", o kitokią - "vatnikų" ar "koloradų". Tokiu skirstymu propagandos auka išsiduoda, kad jis - paprasčiausias zombis, toks pat, kaip ir bet koks televizoriaus gyventojas.
 

Galbūt

Taip, esu auka. Bet ne tokia didelė, nes trolinimas tai savotiškas piktos energijos išmetimas. Visiškai pasinerti į "dzin budizmą" taipogi neverta.
Dėl žmonių skirstymo... deja tenka pripažinti, kad tikrai didelis procentas žmonių yra pasyvi banda.

Minią sudaro didžioji dauguma

Taip, didžioji dalis (sakoma, kad apie 80 proc.) yra banda, ir tik menka mažuma gali savarankiškai daryti išvadas ir atskirų faktų. Jeigu prisiminsime mokyklos ar studijų laikus, tai pamatysim tą patį procentą - klasėje arba kurse būdavo tik po kelis gudresniuosius, kurie atsakydavo į mokytojo/dėstytojo keliamus klausimus arba imdavo svarstyti jo keliamas problemas. O visi kiti?  Jie kažko laukdavo, matyt, bijodami "suklysti".

Kiekvienos šalies valdžia, ar tai būtų Rusija, ar Lietuva, ar kokia Latvija, turi avinų mases, kuriomis labai lengva manipuliuoti. Ir kuo autoritariškesnė valdžia, tuo paklusnesnę išsiugdo avinų masę.

Kas bendro tarp Rusijos ir, tarkime, Lietuvos avinų arba zombių? Ir vieni, ir kiti elgiasi pagal tą pačią formulę: "mūsų oligarchai daug geresni už jūsų oligarchus". Ant ko yra siundomi, tuos valdžios zombiai laiko priešais, tarkime, "vatnikais", "koloradais" (nežinau, kaip rusų zombiai vadina Lietuvos zombius, bet tikriausiai kaip nors pravardžiuoja).

O mąstančioji, autoritarinei valdžiai oponuojanti dalis ne taip lengvai  leidžiasi supjudoma  su kitos šalies skeptikais. Panašiai ir religijos klausimu -  krikščioniškos šalies skeptikas nesityčios ir nepravardžiuos arabo, kuris savo šalyje oponuoja islamui. Tarp jų atsiras bendrumas, o ne religinė priešprieša.

Mus

vadina labusais ir šprotais

Zombiai vadina

Taip, zombiai vadina dar gražiau. Bet aš kalbu apie mąstančius.

Paprieštaravimas Petrui

Pirmiausia reikia sutarti, kas yra propaganda. Jei propaganda prieš rūkymą, alkoholizmą ar už sveiką gyvenimą yra blogai, tai ir Petro rašoma propaganda Petro puslapyje apie puikius Petro atradimus - irgi blogai?.
Lietuvių kalbos žodynas rašo:
propagánda sf. (1) Š, TrpŽ; A1884,333 idėjų, mokslų, pažiūrų, politinių teorijų skleidimas spaudoje ir žodžiu; politinio pobūdžio idėjinis poveikis plačiosioms masėms: Valstybinių nusikaltimų sąraše yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimą taikai, t. y. bausmė už karo propagandą MLTEI195.
Petrai, nereikia suplakti visko į vieną, kad propaganda yra tik blogai. Propaganda - idėjų propagavimas.
Viskas priklauso nuo propaguojamos idėjos. Lietuvoje tiek jau tos propagandos politine tema, kad net stebiuosi, kad yra tų "patriotų"(Tėvynę mylinčių) ar mąstančių kitaip.

Net nejuokinga

Bukesnio Senio Šalčio dar nebuvau sutikęs.

Jeigu jis tikrai tiki, kad aš, visą gyvenimą dirbęs žurnalistu, nežinau, kas yra propaganda, tai... Kaip čia pasakius?.. 

Tesą sakant, tokiam idiotui net neturiu ką atsakyti. Būtų geriausia, kad jis eitų atgal į savo televizorių, o čia nekištų nosies.
 

protingi vedejai, kuria debiliskas laidas liaudziai

man idomu kodel tai vyksta, nes tv nebeziuriu jau koki 10 m, karta i savaite gal zinias. toki suda rodo, kad vemti norisi ypac kur rodo,kaip kaimas geria. cia zurnalistai tai gelbeja tauta, viesindami viesus dalykus :D :D sudas totalus :)

Iš kur šis tikėjimas?

Iš kur atsiranda tikėjimas, kad tai - idiotai? Šitie gudručiai, kurie nugalėjo tiek konkurentų ir pasiekė patį didžiausią lovį, yra paprasčiausi kvailiai?

Viskuo kaltas tas pats televizorius, kuris savo aukoms sukuria iliuziją, kad žmonės į valdžią eina dirbti dėl "tautos", dėl "visuomenės", dėl "valstybės" arba dėl "žmonių" - tokios štai propagandos aukų. Tikintieji ima laukti, kada "naujoji" valdžia ims dirbti jų labui, juk dėl to ir kovėsi rinkimų kampanijoje, dėl to ir investavo į ją, kad dirbtų šitiems kvailiams, sėdintiems prie televizoriaus. Bet, kad ir kaip tikinčiajam keista, "naujoji" valdžia daro visai ne tai, ką turėtų daryti, norėdama padėti apmulkintiems tikintiesiems. Ji ne mažina, bet didina mokesčius, ne gina nuo darbdavių, bet liberalizuoja darbo kodeksą!

Ta kaip čia yra? Ar gali būti, kad Seimo nariai į valdžią ėjo visai ne dėl kažkokių "žmonių" ar "visuomenės", bet patys dėl savęs ir dėl savo rėmėjų, kitaip sakant, savo chėbros?

Ne, šito negali būti! Jie ėjo dėl "liaudies", dėl "tautos", dėl "visuomenės" - su tokiu tikėjimo tikintysis nė už ką nesiskirs.

Tai kodėl jie daro ne tai, kas reikalinga "visuomenei", "tautai" ir "liaudžiai"?

Todėl, kad jie kvailiai, jie nemoka, nesugeba. Jie idiotai!

Štai toks yra propagandos aukų supratimas. Išlįskite iš televizoriaus, nustokite ryti tą "liaudies opiumą", ir pamažu išsisklaidys propagandos migla. Ne, šitie žmonės nėra kvaileliai, kokie idiotai, nevykėliai ar neišmanėliai, kaip daugelis tikit. Tai labai gudrūs ir gabūs žmonės, jie viską išmano ir puikiai supranta, tačiau į valdžią atėjo dirbti ne mums.

linkėjimai seimėnams

seimo nario priesaika:

„Aš, (vardas, pavardė),
prisiekiu būti ištikimas (-a) europos sąjungai ir NATO;
prisiekiu niekinti ir ignoruoti Lietuvos Konstituciją ir įstatymus,
parduoti jos žemę bet kam,kas daugiau sumokės;
prisiekiu visomis išgalėmis likviduoti Lietuvos nepriklausomybę,
sąžiningai vergauti Briuselio ir Vašingtono ponams, NATO karo nusikaltėliams, uoliai vykdyti Lietuvos žmonių genocidą pagal jų įsakymus.

Tepadeda man VELNIAS!“

(Prisiekti leidžiama ir be paskutiniojo sakinio)

šviesi ateitis

2050 metai. Lietuvos Respublikos Seime švenčiami tolerancijos ir pakantumo metai, iškilmingas posėdis:

Seimo pranešimas

Lietuva, titaniškomis mūsų teisėsaugos pastangomis, jau pagaliau išsprendė visas problemas su pakantumu ir tolerancija visuomenėje.

Beliko nedidelė netolerantiškų ir nepakantumu pasižyminčių žmogelių grupė, užsispyrusiai kažkodėl besivadinanti tauta – Lietuviais, jie kategoriškai atsisako vadintis išdidžiu vardu “europietis”. Ši maža, pasibjaurėtinų žmogelių grupė, yra aptverta rezervate netoli Balbieriškio. Jie savo netoleranciją kitų tautybių žmonėms pareiškia per tai, kad užsispyrusiai atsisako nebevartoti tos bjaurios Lietuvių kalbos. Jie yra tiek nepakantūs kitos seksualinės orientacijos žmonėms, kad vis dar ekstremistiškai gyvena šeimose, kuriose santuoka yra paremta vyro ir moters sąjungos pagrindu. Jie atsisako geranoriškai atiduoti vaikus į gėjų, žydų ir musulmonų tolerancijos mokyklas, kuriose šie galėtų laisvai nuspręsti savo seksualinę ir religinę priklausomybę. Todėl vaikų gerovės labui nuspręsta atiminėti iš jų visus esamus ir gimsiančius vaikus, idant jie nežalotų jų savo netolerantiškais ir nepakančiais požiūriais. Jų moterys nenešioja parandžos, tokiu būdu netolerantiškai įžeisdamos musulmonių jausmus. Jų vyrai nedaro apipjaustymo, tokiu būdu netolerantiškai rodydami nepagarbą žydų ir musulmonų bendruomenėms.

Kadangi beliko tik maža, šios pasibjaurėtinos netolerantiškos ir nepakančios sektos grupelė, be to iš jų yra atimti vaikai, esame įsitikinę, kad didžioji tolerancijos ir pakantumo era greitai nebebus bjaurojama šiu žmogelių egzistavimu.

Iškilmingą pranešima pasirašo- Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas muftijus Ibn Abdula Muchamedovičius

Nelabai supratau

Nelabai supratau, ką čia xy norėjo pasakyti. Panašu į kažkokius fašistėlio svaičiojimus.