Priklausomybės

Rūpesčiu pečiaus neiškūrensi

Kategorijos: 

- Petrai, tai tu sakai, kad rytojum nereikia rūpintis? - paklausė mano pažįstama.

 

- Taip, tai didžiausia kvailystė, - atsakiau tvirtai.

 

 

- O žiema? Irgi ne?.. - jos akyse blykstelėjo gudri kibirkštėlė.

 

 

- Žinoma…

 

 

- Tada eime!

 

 

Ji nusivedė mane link malkinės.

 

 

- Kas čia? - parodė į atlapotas duris.

 

 

Pagaliau - antrasis gimimas!

Kategorijos: 

- Svajoju turėti namą, - pasakė ji ir užsimerkė. - Kur nors kaime, nedidelį, tokį, kaip tavo…

- Ir kiek metų svajoji? - pasišaipiau.

- Taip, namas - ne man. Man tai neduota…

- Kodėl? - norėjau padrąsinti. - Niekas man irgi nedavė.

Pasirodo, savo svajonių name ji viską yra sukūrusi iki menkiausių
smulkmenų - virtuvėje kabos tokios, o svetainėje - visai kitokios
užuolaidėlės. Vidury trobos stovės ne pečius, o moderniškas židinys,
vonioje veiks masažo dušas, išlipus iš jo, padai palies šildomas
grindis… Labai gražu, bet viso šito nebus.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Priklausomybės