Aleliuja Dievo kurtai žemei

Kategorijos: 

 

Šventasis Raštas yra teisus - žemė plokščia. Šiame filmuke surinkta nemažai Biblijos citatų, iš kurių matyti, kad žemė tikrai plokščia. Toks Dievo Žodis, o Dievas yra tiesa.
Ne, man nepasimaišė protas. Šį filmuką parinkau tik dėl citatų. Jeigu kas nors abejojat, kad pagal Dievo Žodį žemė yra plokščia, būtinai pasiklausykit. Ir daugiau nesakykit, kad juodinu, kvailinu jūsų Dievą.

 


Kad žemė yra plokščia, pirmą sykį savo ausimis išgirdau iš vieno kataliko prieš keletą metų. Nustebau sutikęs ateivį iš krikščionybės laikų. Kažkoks keistuolis, genetinė išimtis ar kažkas tokio. Tada taip pagalvojau.

 

Dabar pilnas internetas dokumentinių filmų apie tai, kad žemė plokščia, kad mes patikėjom mokslininkų sukurta apgaule apie erdve skriejantį rutulį. Iš tiesų ji tarsi blynas, o ant jos uždėtas gaubtas su dangaus šviesuliais. Viskas taip, kaip parašyta Biblijoje.

Tikintieji kuria ne tik kino filmus ir televizijos laidas - jie rengia daugybę konferencijų, kuriose nagrinėja žemės plokštumo įrodymus. Vis daugiau tikinčiųjų grįžta prie Biblijos mokslo. O tas prieš keletą metų sutiktas katalikas man jau neatrodo jokia išimtis.

Kas galėjo XXI amžiuje tikėtis tokio religijos atgimimo ir dar tokia keista forma? Kodėl taip atsitiko? Švietimo sistemos spragos, begalinis atotrūkis tarp mokslo progreso ir religingų masių tamsos, įgimtas absoliučios daugumos proto tingumas ir patiklumas?..

Aiškaus atsakymo aš neturiu. Bet vis labiau esu linkęs manyti, kad nauja, iki tol neregėta informacijos sklaida suteikė naujas galimybes ir religiniams ar kitokiems prietarams. Šiandien bet kuris iš mūsų galime informaciją ne tik neribotai gauti, bet ir neribotai skleisti. Kas prieš dvidešimt ar trisdešimt metų girdėjo nupušusio Laukuvos kunigo svaičiojimus, kad nėra begalybės, kad žemei 5 tūstančiai metų? Kelios davatkos. O dabar bet kuri davatka gali įsijungti internetą ir keliems šimtams tikinčiųjų išplatinti šį filmuką, kad žemė plokščia. Štai geometrinė progresija.

Atrodo, mokslo švietėjai sukruto ir pradėjo kovoti su mitais. Tačiau kurių šiandien daugiau - mokslo žmonių ar tikinčiųjų?
Įdomus reiškinys, ar ne?

Aš nemanau, kad žmonija iš XXI  žengs į bronzos amžių, į Senojo testamento laikus, bet vis tiek įdomu, kuo tai pasibaigs.