Alius Sakinis plaktukas labai

Kategorijos: 

Alius Sakinis užėjo kažko į bažnyčią, kartu su visais parkrito ant kelių, mušėsi sau į krūtinę ir kalbėjo tokius žodžius:

- Plaktukas, plaktukas, labai plaktukas!..

Davatkos stebėjosi:

- Ką čia Alius durniuoja?

Priėjo klebonas ir pašnibždėjo į ausį:

- Aliau, kvaily,  sakyk ne plaktukas, o kaltas!

Komentarai