Ar galima ekonomaizerį statyti pakreiptą?

Kategorijos: 

Turiu galingą pečių, statyčiau kamino dūmų ekonomaizerį, bet nuo pečiaus iki lubų nėra nė metro. Pakreiptas tilptų ir metro aukščio, bet ar tada jis veiktų ir nestabdytų dūmų traukos?

Tai - labai dažnas mano skaitytojų klausimas. Iki šiol nežinojau aiškaus atsakymo. Vandeniu aušinami ekonomaizeriai dėl savo konstrukcijos statomi vertikaliai, kad iš pečiaus atėję karšti dūmai ekonomaizerio turbinos viduje laisvai kiltų aukštyn, o atvėsinti ir pasunkėję patys kristų žemyn, ne tik nestabdydami dūmų traukos, bet ir patys ją susikurdami. Horizontaliai pastatytas ekonomaizeris jau neveiktų kaip turbina - dūmus varytų tik kamino trauka ar ventiliatoriai.

- Bet jei šiek tiek pakreiptume? - klausė kairiškis Algirdas Biliūnas.

Jo "Atmosas" galingas, beveik 30 kilovatų, ir visai mažas ekonomaizeris menkai teataušintų dūmus. O labai aukštas netilptų.

Aš jam dariau kuo mažesnį, bet vis tiek išėjo metras. Dar mažesnis, mano supratimu, būtų parodija. Turbinos viduje įvirinau vieną detalę, tokią "karūną", kuri geriau ataušintų dūmus.

 

Metro aukščio ekonomaizeris katilinėje netilpo, ir Algirdas jį šiek tiek pakreipė. Dabar jis patenkintas savo sprendimu.

Matuojame dūmų temperatūrą.

 

Pečiuje degė kelios pliauskos, taigi iš jo į ekonomaizerį ėjo nelabai karšti, 136,0 laipsnių dūmai. Iš ekonomaizerio jie ėjo jau 62,6 laipsnio - ataušinti labiau nei dvigubai.

O kai pečius gerai įsidega, Algirdo žodžiais, iš pečiaus einantys dūmai būna įkaitę iki 170 laipsnių, o ekonomaizesis juos ataušina visu 100, kaminui palikdamas tik 70 laipsnių. Taigi kuo karštesni dūmai, tuo didesnę dalį šilumos paima ekonomaizeris, ataušindamas juos iki 2,5 karto. Daugiau aušinti tikriausiai nebėra prasmės, nes gali nukentėti kamino trauka. Dabar ji nei kiek nesumažėjo.

O kaip su kondensatu, kai dūmai ataušinami labiau nei dvigubai?

Algirdas dėl to nesuka galvos. Ekonomaizerio surenkamą kondensatą jis vamzdžiu nuvedė į kanalizaciją. Iš švaru, ir kvapo nėra.