Brangiausi žodžiai

Kategorijos: 

Ponas Petrai, sakai buvai alaus alkoholikas dabar atseit ne, bet man atrodo, kad jūs išsisukinėjete, jūs norite jo, kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę, ir kenčiate ir kaip kenčiate, kad žmones žeminate savo puikybe.

Nežinomas alkoholikas

Aukso žodžiai, kuriuos turėčiau išsikalti iš akmens ir pasistatyti kur nors sodyboje. Tegu ateina žmonės ir tegu mato, kaip aš kenčiu.

Šnekant rimčiau, tie žodžiai man iš tiesų labai brangūs. Koks didelis skirtumas tarp manęs, dabartinio Petro, ir ano, buvusio vergo! Juk aš tada būčiau kalbėjęs labai panašiai.