Kuo Lietuva atrems dvasinę agresiją?

Kategorijos: 

Lietuvos Vyriausybė siūlo visuotinės mobilizacijos atveju į kariuomenę šaukti ir kunigus, kuriems būtų skiriamos karo kapelionų pareigos.
Tai būtų labai reikalingas ir, sakyčiau, šiek tiek pavėluotas sprendimas. Rusija, su kuria Lietuva rengiasi kariauti, tuo klausimu gerokai lenkia Lietuvos, o gal ir viso NATO karines pajėgas. Rusijos kariuomenėj pilna kapelionų, jie gerai aprūpinti paauksuotais kryželiais, krapylomis, smilkintuvais, tolimojo veikimo kilnojamomis lauko bažnytėlėmis ir kitomis kovinės maldos priemonėmis. Jeigu Lietuvos kariuomenė mėgintų apsiginti nuo Rusijos, ji nespėtų nueiti nė pusės kelio iki Maskvos, kaip būtų apmėtyta sunkiaisiais bei lengvaisiais kryželiais, uždusinta smilkalais, paralyžiuota Rusijos kapelionų giesmėmis, varpais bei kitomis psichotropinėmis maldos priemonėmis.
Jei Lietuva nori atremti dvasinę Rusijos agresiją, ji turi nedelsiant skirti iš biudžeto bent kelis milijonus eurų ausiniams kryželiams, paauksuotiems smilkintuvams, sidabriniams varpeliams bei mobiliosioms bažnyčioms ir katedroms įsigyti. Jau šiandien reikėtų skelbti viešuosius konkursus šventinto vandens gamybai, kuriai aš jau turiu visą reikalingą įrangą bei maldų technologijas ir galėčiau atlikti už prieinamą kainą. Mano šventintas vanduo niekuo nesiskiria nuo to, kurį šventija vyskupas A. Bartulis.