Mesijo belaukinat

Kategorijos: 

Ką jie dabar pasiūlys? Kokį bendrą herojų visiems? Banko klerką, diplomatinį portfelį, tą propagandos lėlę?..
Docentė jau atidirbo. Lietuvos dalia, kuri turėjo sutriuškinti oligarchus, pavirto paprasčiausia Magnolija. Reikia kažko kito.
Visa bėda, kad bendras herojus turi nešti bendrą idėją. Kas tai galėtų būti?
Idėja Lietuvai nepagimdė idėjos. Kiekvienam - po dvigubą, trigubą pilietybę? Vienai socialinei grupei - prestižas? Vakarų komunizmas - po 12 metų?..
Panašu, kad sistema negimdo bendrųjų idėjų. Dygtų kaip grybai - pasinaudotų.
Keletą jau sunaudojo. Euras - bene paskutinė gerovės idėjos dalis. Va, įsigysime eurą - pavysime estus. O kainos nekils. Svarbu paaiškinti liaudžiai.
Dar buvo Eurosojuzas ir NATO. Eurosojuzas atneš turtus, o NATO apgins. Net litas buvo gerovės idėjos dalis. Juk Litas - tai mūsų pačių valstybė, tai laisvė, tai ana, beveik senoji Lie-tu-va. Ir tautinis atgimimas!
Prisimenat tautinį atgimimą - idėjų idėją?
Bet ne, šita sovietinio raugo karta atgimti jau neatgims. Užtat kai užaugs naujoji!..
Štai ji užaugo, lipa į lėktuvus. Ate, Lietuva! Uždirbsim - grįšim atgal. Galimas daiktas... Jei čia kas nors pasikeis.
Kas pasikeis? Herojai?
Herojai turi nešti bendrą idėją. Grįžom prie to paties.
Viena dar yra - pati paskutinioji. Idėja gintis. Juk mus kada nors puls. Laikas ginkluotis, būti budriems, prikąsti liežuvį, vienytis apie Mesiją, Ne savęs turim žiūrėti - gynybos!
Gaila, kad Lietuva nebeturi žydų, kurie būtų kalti dėl visko. O be penktosios kolonos nei šis, nei tas... Dar turime rusų ir lenkų. Tai jau šis tas. Lenkai kaip ir savi, iš Europsojuzo, o mūsų rusai tokie kaip ir ne mūsų, gerai paspaudus, galima būtų nuteikti prieš. Dirva idėjai yra. Laikas purenti.
Tai būtų pats blogiausias scenarijus, kokį įmanoma sugalvoti. Bet jeigu idėjų krizė?.. Ir dar jis neblogai dera su strateginiais globalaus kapitalo planais. Vėjas pučia iš vakarų. Kur jūs matėt, kad vėjo malūnas pūstų prieš vėją?
Visai be idėjos - irgi idėja. Bet kam tada herojus?..
Rinkimai ne už kalnų.