Saugančios baimės, kuriantis juokas

Kategorijos: 

Pasirausęs po internetą, skaitydamas laikraščius ir žiūrėdamas internetą, jis rado penkis baisius dalykus: Vokietijoje sudundėjo vulkanas ir gali atgimti, japonai atrado naują greitai mutuojantį virusą, kuris gali apkrėsti visą pasaulį, gėlo vandens atsargos yra mažesnės ir gali išnykti, ozono skylė gali dar padidėti, o mažo Autralijos kaimo žmonės matė du Mėnulius, kurie gali būti apokalipsės ženklas. Ir taip jam kasdien - po baisiausią dalyką!

 

Visa tai jis pavadino realiomis, moksliškai pagrįstomis baimėmis.

 

- Moksliškai pagrįstos baimės? - paklausiau aš jo. - Moksliškai pagrįstas pyktis, moksliškai pagrįsta meilė, moksliškai pagrįstas liūdesys?.. Ar tai nekelia moksliškai pagrįsto juoko?

 

- Nesišaipyk, - atsakė jis man. - Bene nežinai, kad vulkanai pabunda, kad gėlo vandens gali mažėti, kad mutuoja virusai, kad ozono skylė didėja?..

 

- Tai tu kalbi apie grėsmes ar apie baimes?

 

- Koks skirtumas?

 

Žmogus neįstengia skirti vežimo ir arklio, todėl vežimą kinko pirmiau. Jo širdyje tūnančios baimės yra realios ir nuolatos ieško tokių pat realių, "moksliškai pagrįstų" grėsmių. Grėsmė ir baimė jam reiškia tą patį, nors baimė, aišku, apsigyveno anksčiau - tik dabar ji atrado vulkaną, virusus, du Mėnulius... Štai kodėl jis naršo po internetą, štai kodėl laukia baisių spaudos pranešimų - nuo šitų žinių jo baimės tampa "realios" ir "moksliškai pagrįstos".

 

Viena mano kolegė tiki, kad baimė saugo tarsi kokie šarvai, o rūpestis tarsi auksinė žuvelė parūpina jai atsargų.

 

- Baimė - signalas, - sakau aš jai. - Kaip gali signalas apsaugoti?

 

- Jeigu nesaugo, tai kam signalizacija? - atsako ji klausimu. - Kam ji mūsų kontoroj?

 

Nežinau, ar ji prisimena, kaip vieną sykį signalizacija kaukė per naktį, bet neatvyko šmikiai iš apsaugos, ir vagys nušvilpė vieną kompiuterį. Nuo tada pasisamdėme sargą. Saugo budintis sargas, o ta dėžutė, jei kas, tik kaukia ir mirgina lempomis.

 

- Tai kaukesys nesaugo? - klausia ji vėl, lyg negirdėjo ką tik girdėto nuotykio.

 

Didžiausias ginčas tarp mūsų kilo dėl rūpesčio. Kai atvažiavo į mano sodybą, aš skaldžiau kieme malkas.

 

- Tai ką čia darai? - paklausė, lyg nematytų.

 

- Laukiu autobuso, - mėginau pajuokauti.

 

- Lauki žiemos ir skaidai malkas? O vakar sakei, kad žiema visai nesirūpini!

 

Taip, jau nesirūpinu. Jei dirbu rimtai, man išsilaksto rūpesčiai. Kai skaldau malkas, rūpi tik pirštai - nenoriu, kad jie nukentėtų. Užtat galva ištuštėja, jokių debesėlių. Ir kas man turi rūpėti? Malkinė beveik pila!

 

- Todėl ir pilna, kad rūpi.

 

- Malkų daugėja nuo rūpesčio? - nesupratau.

 

- Ogi nuo ko?

 

Visada maniau, kad malkos skyla nuo kirvio. Pasirodo - nuo rūpesčio.

 

Įkirtau kirvį, parėjom į trobą. Pataisiau kavos, susėdom prie stalo ir užvedžiau kalbą apie būsimuosius šalčius. Ar tikrai žiema bus šaltesnė, nei pernai? Ar išsipildys prognozės, kad šiemet bus šalčio rekordas? Ar neužšals vandentiekis? Ar nepritrūksiu malkų?

 

- Nebijok, tavo malkinė beveik pilna, - ji ėmė raminti mane, o tada pastebėjo, kad aš vis dairausi pro langą. - Lauki kažko?

 

- Ne.

 

- Tai ko vis žvalgaisi?

 

- Žiūriu, ar nedaugėja malkų, - atsakiau kuo rimtesniu balsu. - Kai pradėjau rūpintis šalčio rekordais, kai pradėjau bijoti žiemos, krūva turėtų sparčiai didėti. Kelios pliauskos, žiūrėk, tikrai atsirado!

 

Tada ji padėjo puoduką, pasiėmė rankinuką ir pareiškė, kad daugiau niekada, niekada, niekada nekalbės su manimi kaip su normaliu žmogumi.

 

Normalūs žmonės - tai tie, kurių baimės saugo geriau už sargybą, nerimas atveža malkų, o moksliškai pagrįstas juokas kuria kvailas situacijas.

Komentarai

Nu geras straipsnis

Juokiausi apsiašarojęs.
Bet vistik, Petrai, tu man atsakyk- negi tu vienas protingas, o kiti kvailiai?
deimantukas

Gera pamoka

skaitau -negaliu atsiskaityti.
deimantukas

Atsiprašau už kitą nuomonę

Labai puikus Grėsmės ir baimės reikšmių paaiškynimas, tikrai puikiai atskirti du žodžiai, man labai patiko pirma straisnio dalis. Norėčiau padiskuotuoti apie mintį išreikštą vėliau.

Iš kur automobilis gauna egergijos, kad galėtu važiuoti?

Vienas sakys energija suteikia nafta. Kitas gali sakyti, jog energija tai saulės produktas. Kuris yra teisus?

Mano nuomone abu. Nes taip, kad automobilis važiuotu, jam reikia benzino... Benzinas gaminamas iš naftos. Todėl be naftos, dabartiniai populiariausi automobiliai tikrai nevažiuotu. Tačiau, kaip atsirado nafta? Per ilgus metus saulės energija kaupėsi ir ten bla, bla, bla... ne tame šio pokalbio esmė, juk žinote kaip nafta atsirado?

Taip ir su tuo kirviu. Petras teisus, malkas kapoja kirvis ne rupestis. Bet teisi ir kolegė, nes noras paimti kirvi ir kapoti malkas, kilo iš rūpeščio dėl žiemos speigų. O jai sakysim, kad noras kilo dėl to, kad buvo poreikis išvalyti mintis, o fizinis darbas labiausiai padeda jomis atsikratyti, tai atsakykite man kodėl prieš žiemą skaldome ne akmenis? Juk tai irgi fizinis darbas.

Nenoriu, jog pasirodytu, kad nesutinku su jūsų mintimis. Žmonės tikrai kartais, dėmesi sutelkia ne ten kur reikia. Paskęsta migloje tarp skambių frazių ir nesukonkretintų minčių. Tik manau jog šia problema galima išpresti ne sakant žmogui, kad tu esi neteisus, o parodant kelis mastymo kampus. Dėl to jūsų požiūris iš kitos perpektyvos irgi labai tinka.

Gaila - nesupratai

Gaila, kad nesupratai.
Štai sėdžiu prie lango, o malkų nuo rūpesčio ima daugėti.:)
Maginis mąstymas suplaka viską į krūvą, jis negali struktūrinti. Ar emocija (jausmas), ar veiksmas - maginiam mąstymui yra tas pats. Iš to jam kyla iliuzija, kad pasaulį keičia mintis. Štai jums maldų ir kitų burtų esmė. Beje, ta mano kolegė - labai religinga, sakyčiau, uoli davatka. Ir tai - ne atsitiktinumas.
P.S. Ši pastaba - ne Vladui. Vladas suprato.

Apie rūpesčius

Nežinau ar Petras rašydamas tai turėjo omenyje, bet akivaizdu, kad vien rūpestis situacijos nekeičia. Milijonai žmonių sėdėdami prie TV ekranų dūsauja ir rūpinasi matydami badaujančius Afrikos vaikus, bet nuo to rūpesčio ir atodūsių pastarieji netampa sotesni. Vargu ar rasime Lietuvoje bent vieną kuriam nerūpėtų jo šalyje auganti korupcija ir kyšininkavimas, tačiau sustabdyti kelių policijos ar atvykę į automobilio tech. apžiūrą kažkodėl jie įkyriai bando "susitarti". Tai ko gi vertas tas rūpestis, jei jis nevirsta konkrečiu veiksmu? Pirdalas vandeny, daugiau nieko.

Taip, Vladai

Taip, Vladai. Ir baimės, ir rūpestis yra tik signalai. Norėdamas iš jų išsivaduoti, turi perjungti kitą "kanalą" - imtis veiklos. Tada ne rūpiniesi, tada veiki, o rūpintis nėra kada - ir net nebelieka dėl ko! Beje, panašiai - gydoma ir depresija. Nesikeldamas iš lovos niekada nepakilsi - gali kentėti ir rūpintis nors šimtą metų.

O niekšnekiai šitų dalykų neskiria. Gal todėl viskuo susirūpinę, nes visiškai nieko nedaro? :)