Visai nesvarbūs dalykai

Kategorijos: 

Kurį laiką stebėjau du žmones.

Vienas, vadinkime jį geruoju, važinėjo nauju dideliu limuzinu. Kitas, vadinkime jį nevykėliu, dardėjo maža pigia mašinyte.

Geruolio limuzinas buvo varomas benzinu, nevykėlio - dujomis.

Gerasis gyveno didžiuliame name ir jį šildė akmens anglimi, nevykėlis turėjo mažą trobelę, o krosnį kūreno malkomis.

Gerasis dalyvavo žaliųjų judėjime ir rašė straipsnius apie ekologiją, nevykėlis ekologija visai nesidomėjo.

Tarp jų buvo daugiau skirtumų.

Gerasis atostogų vykdavo į gražesnius ir šiltesnius kraštus, nevykėlis dviračiu nuvažiuodavo iki ežero.

Gerasis dalyvaudavo patriotiniuose renginiuose ir per šventes išsikeldavo valstybinę vėliavą. Nevykėlis nei vėliavos keldavo, bei buvo koks patriotas. Sykį jį užtikau, kai jis per valstybinę šventę taisė daržinės stogą.

Gerasis savo namus apsitvėrė aukšta tvora, nevykėlis netvėrė tvorų ir buvo kaimynų lankomas.

Tverdamas savo sodybą, gerasis aptvėrė dalį ežero kranto ir susipyko su savo kaimynais, nevykėlis leido prie ežero eiti per savo rugius.

Gerasis mėgo senovę ir rinko senas brangias knygas, nevykėlis rinko gybus ir uogas.

Gerasis dalyvavo blaivystės sąjūdyje ir mokė jaunimą gyventi blaiviai, nevykėlis paprasčiausiai negėrė.

Gerasis buvo taupus ir turėjo nemažą sąskaitą banką, nevykėlis brangino gyvenimą ir turėjo draugų.

Kada mūsų valdžia nusprendė išsirinkti savo miestelio garbės pilietį, niekam nekilo jokių abejonių, kas tai galėtų būti.

Mes juk turėjom žmogų, apie kurį rašė laikraščiai, kurį rodė per televizorių.

Tarp mūsų gyveno garbingas žmogus, kuris turėjo medalį.

Šalia gyveno žmogus, kuris buvo nevykėlis.

Nežinau, ar kas prisiminė.

Nevykėlio kapas mažytis, tai tik kauburėlis.

Garbės piliečio - didžiulis antkapis.

Net keista - jie buvo broliai.

Sykį paklausiau kaimynų: kuris pirmas nuėjo į dangų, jei vienas lankė bažnyčią ir atliko visus reikalingus sakramentus, o kitas gyveno kaip laisvamanis?

Žmonės stovėjo nustebę.

Kam tai svarbu?